vrijdag, 1. december 2006 - 11:30

Teleurstelling over Omgevingsplan Flevoland

Almere

Het College van B en W is teleurgesteld over het Omgevingsplan Flevoland dat recentelijk door Provinciale Staten van Flevoland werd vastgesteld. Vooral op de gewijzigde ligging van de verbindingszone het Oostvaarderswold en op de voorgestelde tracering van de A30 maakt het college ernstig bezwaar. Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn via een brief op de hoogte gesteld van de bezwaren tegen het omgevingsplan. Dit heeft de gemeente Almere vrijdag bekendgemaakt.

Het Omgevingsplan Flevoland geeft aan dat de verbindingszone Oostvaarderswold, de ‘groenblauwe verbinding’ tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold, deels ten westen van het zogenaamde Adelaarstracé komt te liggen. Dit, terwijl de gemeente Almere vanaf het begin heeft gepleit voor situering van de verbindingszone ten oosten van het Adelaarstracé, zodat Almere voldoende verstedelijkingsruimte behoudt aan de oostzijde van de stad.

Ook op de voorgestelde tracering van de A30 heeft het college van B en W veel kritiek. Een belangrijk bezwaar is dat aan de wens van de gemeente Almere om de A30 aan te laten sluiten op de boog van de A27 geen gehoor is gegeven. Deze aansluiting zou de (toekomstige) grotere verkeersdruk op de Waterlandseweg zoveel mogelijk kunnen beperken. Bovendien blijft het bedrijventerrein Stichtsekant dan optimaal bereikbaar.

De voorgestelde situering van een A30 op de Gooiseweg en Nijkerkerweg met een aansluiting op de A27 bij de huidige afslag Zeewolde/Almere werkt het tegendeel in de hand.

Daarbij komt dat de gemeente Almere op zeer korte termijn aan de slag gaat met de ‘Ontwikkelingsstrategie Almere Oost’. Het betreft een uitwerking uit de Noordvleugelbrief zoals die voor de zomer aan de tweede kamer is gestuurd door het Kabinet. In deze strategie zal worden bezien welk deel van de 60.000 woningen onder welke condities aan de oostzijde van Almere tussen 2010 en 2030 kunnen worden gerealiseerd.

Hierbij kan zeker niet worden uitgesloten dat deze ontwikkelingsstrategie zal leiden tot heroverweging van het Omgevingsplan Flevoland op onder andere de bovengenoemde punten. De Provincie Flevoland zal betrokken worden bij de totstandkoming van de betreffende ontwikkelingsstrategie.
Provincie:
Tag(s):