vrijdag, 28. april 2006 - 15:17

Terroristische dreiging blijft aandacht vragen AIVD

Den Haag

Ook in 2005 vroeg de terroristische dreiging veel aandacht van de AIVD. De grootste terroristische dreiging gaat uit van lokaal-autonome jihadistische netwerken, bestaande uit in Nederland geboren en getogen, geradicaliseerde jongeren. De AIVD constateert dat het aantal landen toeneemt dat heimelijke activiteiten in Nederland ontplooit. Het gaat om spionage en actieve bemoeienis met migrantengemeenschappen, politiek en bedrijfsleven.

Dat staat onder meer in het Jaarverslag 2005 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dat minister Remkes van BZK vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De grootste terroristische dreiging gaat uit van lokaal-autonome jihadistische netwerken. Zo werden op 14 oktober 2005 op basis van AIVD informatie zeven merendeels in Nederland opgegroeide jongeren aangehouden, die werden verdacht van het voorbereiden van aanslagen op politici en het AIVD-gebouw. Daarnaast is er een toenemende rol van Internet, niet alleen in de radicalisering, maar ook in de daadwerkelijke voorbereiding op aanslagen. Daarom besteedt de AIVD veel meer aandacht aan Internet.

Na de moord op Pim Fortuyn is bewaken en beveiligen een blijvend thema. De AIVD heeft een belangrijke taak binnen het stelsel van bewaken en beveiligen. Het gaat om het onderzoeken van concrete dreigingen en het analyseren van potentiële dreigingen. De AIVD verstrekt dreigingsmeldingen en -inschattingen aan de Nationaal Coördinator Bewaken en Beveiligen. In 2005 heeft de AIVD bijna 400 dreigingsmeldingen en -inschattingen aan de nationaal coördinator afgeleverd. Die hadden betrekking op dreigingen gericht tegen politici, gebouwen, diplomatieke personen en objecten, maar bijvoorbeeld ook tegen evenementen (Sail 2005) en diensten (openbaar vervoer).
Provincie:
Tag(s):