dinsdag, 28. maart 2006 - 13:36

Terugdringen van overmatig alcoholgebruik

Ede

De gemeente Ede begint een voorlichtings-campagne om overmatig gebruik van alcohol onder jongeren terug te dringen. De aanpak is gericht op jongeren en hun ouders en schenkt specifiek aandacht aan de bezoekers van keetfeesten in de buitendorpen.

Het Plan van Aanpak Alcoholmisbruik heeft de gemeente Ede opgezet in samenwerking met het Gelders Centrum voor Verslavingszorg De Grift. De voorlichtingsactiviteiten zijn gericht op jongeren tussen de 12 en 18 jaar en hun ouders.

De voorlichting richting jongeren gebeurt via het voortgezet onderwijs met folders en posters. Themalessen en debatten zijn andere acties.

Ouders van kinderen uit Lunteren, Ederveen, Wekerom en Harskamp worden uitgenodigd voor een voorlichtingsavond over keetfeesten en het drankgebruik daar.

Keeteigenaren kunnen periodiek rekenen op een brief van de burgemeester R.C. Robbertsen van Ede, waarin hij wijst op hun verantwoordelijkheid.

Voor jongerenwerkers, docenten, hulpverleners en politie komt er een symposium. Dit is onder meer gericht op het herkennen van signalen van drankmisbruik en kennis over de risico's ervan.

Overmatig gebruik van alcohol onder jongeren op jonge leeftijd komt steeds vaker voor, ook in de gemeente Ede. Dit in de vorm van indrinken thuis of op hangplekken voorafgaand aan feesten of uitgaan.

Het drinken in zelf ingerichte keten gebeurt veel in de buitengebieden. Een slechte gezondheid, verkeersongelukken, vandalisme en agressief gedrag kunnen de gevolgen zijn.
Provincie:
Tag(s):