woensdag, 23. augustus 2006 - 0:24

Terugkeerproject voor asielzoekers

Nijmegen

Nijmegen gaat uitgeprocedeerde jonge asielzoekers begeleiden naar een toekomst in hun land van herkomst, of Nederland. Tijdens de coalitieonderhandelingen waren al afspraken gemaakt om dit per 1 januari 2007 te doen. Daarmee zouden de komende maanden echter tientallen voormalig minderjarige asielzoekers op straat komen te staan. Dat wil het college van burgemeester en wethouders voorkomen door de asielzoekers al vanaf nu te gaan begeleiden.

Met dit terugkeerproject probeert de gemeente te voorkomen dat deze jonge asielzoekers in de illegaliteit terechtkomen. Nu verdwijnt 98 procent van de uitgeprocedeerde asielzoekers na hun 18e verjaardag 'met onbekende bestemming', zoals dat genoemd wordt. In de praktijk betekent dit dat ze in illegale circuits en op straat terechtkomen.

Door deze asielzoekers intensiever te begeleiden kan dit spectaculair worden teruggedrongen. Dankzij een vergelijkbaar terugkeerprogramma in de gemeente Utrecht verdwijnen daar nog maar vijf op de honderd uitgeprocedeerde voormalig minderjarige asielzoekers in de illegaliteit.

De begeleiding van deze jongeren bestaat uit gesprekken waarin de jongeren worden geconfronteerd met de voor- en nadelen van terugkeer en een leven in de illegaliteit. Daarnaast worden ze begeleid in de voorbereiding op een nieuw leven in hun land van herkomst, of - als daar een reële kans op bestaat - een nieuwe toekomst in Nederland. In een aantal gevallen zullen de jongeren ook worden begeleid in het proces om aan de noodzakelijke papieren te komen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die aan dit terugkeerprogramma meewerken krijgen bovendien een bijdrage in de kosten van levensonderhoud (voedsel en de huur van een kamer) via Vluchtelingenwerk. Deze bijdrage vervangt de leefgeldvergoeding die ze tot hun 18e jaar van het Rijk krijgen en daarna vrij snel stopt. Het snel afbouwen van deze leefgelduitkering door het Rijk drijft veel uitgeprocedeerde asielzoekers in de illegaliteit.

De asielzoekers worden begeleid door medewerkers en vrijwilligers van de Stichting voor Vluchtelingen en Nieuwkomers. Dat kost 160.000 euro per jaar. De regeling loopt van 15 juni dit jaar tot 15 juni 2008.
Provincie:
Tag(s):