woensdag, 30. augustus 2006 - 12:53

Thuis oud worden in Kerkrade

Kerkrade

Dinsdag is in Kerkrade het project ‘Thuis oud worden kan, in Kerkrade’ van start gegaan. Wethouder Ralf Krewinkel luidde tijdens de startbijeenkomst samen met vertegenwoordigers van Seniorenraad Kerkrade en Welzijnsstichting Impuls de start in door een drempel symbolisch te slechten.

Uit onderzoeken blijkt dat ouderen langer zelfstandig willen blijven wonen in hun eigen huis. Met eenvoudige aanpassingen is dat vaak ook mogelijk. Het project is gericht op oudere huiseigenaren. Het wil hen bewust maken van de mogelijkheden om ook op latere leeftijd nog zelfstandig te kunnen wonen in het eigen huis.

Wethouder Krewinkel:"Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen". Op verzoek van de provincie vindt het project gezamenlijk plaats in zowel Kerkrade als Heerlen. De afstemming over het werk vindt plaats in een gezamenlijke projectgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van de Seniorenraad Kerkrade, Spark Result, welzijnsorganisatie Impuls, de stichting Dienstverlening Ouderen in Heerlen en wethouder Krewinkel.

Via de gemeente Kerkrade worden de eigenaar-bewoners uit achtereenvolgens Bleijerheide, Waubacherveld en Terwinselen – met enige tussenpozen - uitgenodigd om deel te nemen aan het gratis en vrijblijvend woningonderzoek. Als u besluit om mee te doen worden, op basis van een in te vullen vragenlijst, mogelijke knelpunten in uw huis in beeld gebracht. Vervolgens ontvangt elke deelnemer een woonverbeteradvies. Hierin staat hoe de woning eventueel aangepast kan worden, met als doel om er zo lang mogelijk te kunnen blijven wonen. Dit onderzoek gaat niet over woningaanpassingen voor lichamelijk gehandicapten. Daarvoor zijn andere maatregelen en instanties verantwoordelijk.
Provincie:
Tag(s):