vrijdag, 8. september 2006 - 12:57

Tientallen rijbewijzen ingevorderd

Dordrecht

In de maand augustus heeft het Verkeershandhavingsteam van politieregio Zuid-Holland-Zuid 59 rijbewijzen ingevorderd. Met de VROS-auto werd extra gecontroleerd op de snelwegen waar momenteel wegwerkzaamheden plaatsvinden of op die plaatsen waar veel ongevallen plaatsvinden.

VROS staat voor Video Registratie Onopvallende Surveillance, kortom surveillance in een onopvallend politievoertuig. De controles richtten zich met name op de snelwegen A15 en A16. De grens om het rijbewijs in te vorderen ligt bij een overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 50 km per uur.

Van de 59 hardrijders waren er 16 automobilisten met een niet-Nederlandse nationaliteit of zonder een Nederlands verblijfadres. Na invordering van hun rijbewijs werd, in overleg met het Openbaar Ministerie, besloten hen direct een transactie aan te bieden. De bedragen varieerden van € 570 tot € 900. Na betaling kregen deze automobilisten hun rijbewijs weer terug.
Van de overige 43 automobilisten werd het rijbewijs opgestuurd naar het OM, waar een officier van justitie bepaalde óf en wanneer de overtreder zijn rijbewijs kon terug halen.
Onder de 43 hardrijders bevonden zich ook 10 beginnende bestuurders. Zij zijn korter dan vijf jaar in het bezit zijn van een rijbewijs. Voor hen geldt, dat zij bij een aantal verkeersovertredingen punten kunnen ‘verdienen’. Een beginnend bestuurder die drie punten heeft verzameld wordt geconfronteerd met de maatregel van schorsing van het rijbewijs. Punten worden gegeven bij ernstige snelheidsovertredingen (meer dan 30 km/uur te hard, op autosnelwegen meer dan 40 km/uur te hard), bumperkleven, het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer, het veroorzaken van materiële of immateriële schade als gevolg van een onjuiste naleving van de verkeersregels en het veroorzaken van een dodelijk ongeval of zwaar lichamelijk letsel. Overigens geldt in alle gevallen, dat de bestuurder staande gehouden moet worden: overtredingen die met bijvoorbeeld een lasergun zijn vastgesteld, tellen niet mee voor het puntenrijbewijs. De tien beginnend bestuurders die in augustus hun rijbewijs zijn kwijtgeraakt kunnen naast een transactie van het OM dus ook een strafpunt op hun rijbewijs verwachten.
Provincie:
Tag(s):