donderdag, 11. mei 2006 - 19:40

Tijdelijk stookverbod in verband met droogte

Winterswijk

Vanwege de grote droogte hebben burgemeester en wethouders op advies van de brandweer besloten om op grond van artikel 5.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening een tijdelijk stookverbod voor het grondgebied van de gehele gemeente Winterswijk in te stellen.

Dit verbod treedt met ingang van de officiële publicatie in werking en betekent dat het verboden is om in de openlucht een vuur aan te leggen, te stoken of anderszins stoffen te verbranden. Het stookverbod geldt ook voor degenen die een ontheffing voor het verbranden van snoeihout hebben.

Het verbod geldt voor de periode zolang dit ter voorkoming van brand(gevaar) nodig wordt geacht. Zodra het verbod wordt ingetrokken, wordt dit opnieuw gepubliceerd.

Gemeente, brandweer en politie zullen de komende dagen extra toezicht op de naleving van het verbod uitoefenen.
Provincie:
Tag(s):