woensdag, 12. juli 2006 - 10:15

Tijdelijke afsluiting haven Maassluis

Maassluis

De Haven wordt, ter hoogte van de bouwplaats voor het woningencomplex Havenhof, tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De afsluiting duurt van woensdag 12 juli tot uiterlijk vrijdag 21 juli 2006. Dit is noodzakelijk vanwege de werk-zaamheden op het bouwterrein. Er wordt grond ontgraven uit de bouwput en om de verkeers-overlast in de wijk te beperken wordt deze grond per schip afgevoerd.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt het wegvak aan de Haven waar de af te voeren grond overheen wordt getransporteerd afgezet. Het verkeer wordt afgewikkeld via de Havenstraat en Fenacoliuslaan. Gedurende de afsluiting is de Haven tussen het Havenplein en de tijdelijke afsluiting opengesteld voor tweerichtingverkeer.

De Havenbrug, die wegens groot onderhoud ook tijdelijk moet worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, gaat vanaf 24 juli in. Deze afsluiting zal tot 19 augustus duren. De Haven is dan wel weer voor verkeer opengesteld.
Provincie:
Tag(s):