dinsdag, 19. december 2006 - 13:42

Tijdelijke damwand versterkt de Vechtdijk

Dalfsen

Dinsdag is de aannemer met de aanleg begonnen van een tijdelijke damwand langs de Vechtdijk ter voorbereiding voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Dalfsen. De stalen panelen zijn met behulp van een flinke hijskraan stuk voor stuk de grond in gedreven. Deze elementen vormen de tijdelijke damwand die de achterliggende dijk moet beschermen.

De damwand is nodig om de waterkerende werking van de dijk te garanderen. Door de toekomstige bouwactiviteiten kan de dijk verzwakken, zodat het risico van wateroverlast groter wordt. In overleg met het Waterschap Groot Salland is besloten de damwand nog voor de Kerstdagen aan te brengen.

In januari 2007 starten de bouwwerkzaamheden van het gemeentehuis. Er is een periode van 18 tot 22 maanden uitgetrokken voor de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat het nieuwe gemeentehuis in de tweede helft van 2008 in gebruik wordt genomen.
Provincie:
Tag(s):