vrijdag, 15. december 2006 - 16:36

Tijdelijke huisvesting gevonden voor De Twijn

Utrecht

De leerlingen van openbare basisschool De Twijn kunnen vanaf begin april 2007 les krijgen in de rechtervleugel van het gebouw aan de Laan van Puntenburg 2. Deze vleugel is niet aangetast door de recente brand. De gemeente heeft, na overleg met het schoolbestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht, besloten om dit aanbod aan het bestuur te doen. Leerlingen en docenten van De Twijn krijgen hiermee zo snel mogelijk veilige en goede tijdelijke huisvesting op hun eigen plek in de binnenstad.

Sinds er in het schoolgebouw in september brand uitbrak, krijgen de leerlingen les in een tijdelijk onderkomen in Overvecht. De afgelopen tijd hebben schoolbestuur en gemeente verschillende mogelijkheden voor onderdak dichter bij huis onderzocht. Het ging hierbij vooral om noodlokalen bij de school aan de Laan van Puntenburg (voorkeur van een aantal ouders) en terugkeer naar het niet door brand aangetaste deel van het gebouw. In deze rechtervleugel zat vroeger de huishoudschool van het ROC.

Onderwijswethouder Rinda den Besten heeft steeds aangegeven dat zij, net zoals de ouders, wil dat de lessen zo snel mogelijk weer op of nabij de Laan van Puntenburg gegeven kunnen worden. De mogelijkheden daarvoor (noodlokalen en terugkeer in het gebouw) zijn onderzocht op kwaliteit, kosten, veiligheid en mogelijke overlast van de komende restauratie van het schoolgebouw. Zodra de restauratie voltooid is, verhuizen de leerlingen naar de gerestaureerde vleugel in hetzelfde pand. Dit zal vermoedelijk begin 2009 zijn.
Provincie:
Tag(s):