dinsdag, 19. december 2006 - 10:08

Tijdelijke nachtopvang dak- en thuislozen

Tiel

Burgemeester en wethouders van Tiel hebben -net als vorig jaar- besloten een tijdelijke nachtopvang voor dak- en thuislozen te realiseren. De Catharinaschool, waar de dagopvang voor dak- en thuislozen is gevestigd is als enige locatie geschikt bevonden.

Deze tijdelijke opvang geldt voor de duur van de komende winterperiode en is alleen geopend bij vorst. Met het inzetten van deze tijdelijke nachtopvang wil de gemeente voorkomen dat dak- en thuislozen een onderkomen zoeken op plaatsen waar dat niet gewenst is en wordt de gezondheid van dak- en thuislozen beschermd.

De nachtopvang is uitsluitend bestemd voor dak- en thuislozen uit Tiel en de regio Rivierenland en is alleen geopend bij vorst in de huidige winterperiode. De nachtopvang wordt geboden tussen vier uur ’s middags en negen uur ’s morgens en sluit aan op de openingstijden van de dagopvang in de Binnenmolenstraat.

Maximaal 10 personen kunnen gebruik maken van de opvang. Voor de begeleiding zorgt Arcuris, organisatie voor opvang van dak- en thuislozen. Gedurende de openingstijden is personeel aanwezig.

Ten behoeve van dak- en thuislozen in de regio Rivierenland is er in Tiel al een dagopvang voor dak- en thuislozen. Deze opvang is gevestigd in de voormalige Catharinaschool in de Binnenmolenstraat. De gemeente Tiel werkt samen met Regio Rivierenland en de centrumgemeente Nijmegen aan een structurele opvang van dak- en thuislozen in de regio vanaf 2008. Hierin krijgt ook de koude opvang een plaats.
Provincie:
Tag(s):