maandag, 30. oktober 2006 - 19:19

Tilburg één van de zeven pilotsteden; Jeugd en Gezin

Tilburg

Tilburg ontvangt extra subsidie voor de verdere ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin. Het ministerie van VWS stelt hiervoor € 289.156,- beschikbaar in 2006, € 573.863,- in 2007 en € 573.863,- in 2008. Wethouder Hugo Backx van Onderwijs & Jeugdbeleid heeft vandaag een bestuurlijke overeenkomst ondertekend met het Rijk, waarin afspraken staan over de besteding van de middelen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is één van de speerpunten uit het beleidsprogramma van het Tilburgse college.

Backx: “We hopen dat het centrum in het voorjaar van 2007 kan starten. We hebben al een paar locaties op het oog, maar eigenlijk zit het centrum straks overal. Het is meer een manier van werken dan een loket: een uithangbord voor gezinnen, zodat die sneller kunnen zien waar hun problemen worden opgelost. Nu zijn de hulpaanbieders te veel versnipperd en verspreid over de stad en we gaan bekijken hoe we dat kunnen verbeteren�.

Tilburg is één van de zeven gemeenten die van het Rijk subsidie krijgt voor het programma Opvoeden in de buurt. In de overeenkomst wordt Tilburg gevraagd om met elkaar samen te werken om hulp aan jeugdigen en risico- of probleemgezinnen te intensiveren en voorstellen voor verbeteringen in het jeugdbeleid uit te werken. De extra middelen moeten zoveel mogelijk vanuit één gebundelde voorziening voor opvoed- en opgroeiondersteuning worden aangeboden. Deze gebundelde voorziening is het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Provincie:
Tag(s):