woensdag, 6. september 2006 - 9:21

Time-out op boerderij

Maastricht

Jongeren in de leeftijd van 15 tot 19 jaar, die vanwege meerdere problemen (tijdelijk) niet naar school gaan, worden in de gelegenheid gesteld werkervaring op te doen bij een agrarisch bedrijf.

Gedeputeerde Odile Wolfs: “Uit een proef is gebleken dat van het werken op een agrarisch bedrijf een positieve stimulans uitgaat. Veel van deze jongeren halen door hun problemen vaak geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Dan wordt het een groep die buiten de boot dreigt te vallen. Naast werkervaring is het werken op de boerderij een soort time-out, die gelet op hun problematiek weer voor rust en structuur zorgt. Hun eigen mogelijkheden voor verdere opleiding of werk komen weer in beeld en daarmee een start- of arbeidskwalificatie�. Gedeputeerde Staten stellen voor dit project € 75.000,- ter beschikking.

Jongeren leveren een bijdrage aan de dagelijkse werkzaamheden op een boerderij. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om dierverzorging, het bewerken van land, onderhoud van werktuigen en kleine bouwwerkzaamheden. Agrariërs die aan het project deelnemen ontvangen een daggeldvergoeding van € 25,- per jongere. Gemeenten en zorgaanbieders jeugdzorg kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. De subsidieregeling loopt van 1 september 2006 tot 31 december 2007. De agrarische bedrijven worden door ARVALIS/LLTB geselecteerd als jeugdboerderij.
Provincie:
Tag(s):