maandag, 20. maart 2006 - 17:45

Tipi’s en tunnel van wilgentenen in park

In samenwerking met IVN en het Natuurhuis (centrum voor natuur- en milieueducatie) organiseert de gemeente Apeldoorn de nationale boomfeestdag op 22 maart aanstaande in het Zuiderpark. De dag staat dit jaar in het teken van ‘bomen en spelen’. Hiermee willen de drie organisaties met hun activiteiten inspelen op de ontwikkeling dat kinderen minder buiten spelen.

Zo zouden zij graag zien dat kinderen vaker de bossen en de parken bezoeken binnen de gemeente Apeldoorn, waar ze op een speelse manier in aanraking kunnen komen met de natuur.

Op de boomfeestdag zullen de drie organisaties samen met kinderen van de basisscholen Het Kompas en de deelnemertjes van de Brede School (Zuid en Park) vanaf 10.00 uur onder begeleiding van de bosbouwschool Helicon twee tipi’s en een tunnel bouwen van wilgentenen. Dit zal gebeuren bij het speellandschap, gelegen in het park.

Omdat er gewerkt wordt met levend materiaal zullen de tipi’s en de tunnel in de loop van het jaar uitlopen. De kinderen van het Kompas zullen onder begeleiding van het IVN de tipi’s en de tunnel onderhouden, door de uitgelopen twijgen jaarlijks te snoeien en het snoeihout te gebruiken voor herstel werkzaamheden.

Het Natuurhuis ontwikkelt hierbij lesmateriaal over groeien en snoeien. Zowel de tipi’s als de tunnel blijven maximaal drie jaar in het park staan. Daarna wordt de locatie weer vrij gegeven voor andere initiatieven.

De gemeente Apeldoorn heeft als locatie voor het Zuiderpark gekozen, vanwege haar herinrichtingsplannen voor het park (onderdeel van het masterplan Zuid). In samenwerking met bewoners en wijkraad wil de gemeente meer variatie aanbrengen in het park, waardoor het weer de functie van voorheen krijgt.

Een levendige ontmoetingsplek voor jong en oud. De aanleg van de skatebaan en het speellandschap zijn slechts een voorproefje. In de planning voor de komende jaren staan onder andere de aanleg van een wandelpromenade en het boven de grond brengen van de Kayersbeek.
Provincie:
Tag(s):