dinsdag, 26. september 2006 - 22:25

Toch asbest aangetroffen in puin winkelcentrum Bilgaard

Leeuwarden

De sloopwerkzaamheden van het winkelcentrum Bilgaard zijn in volle gang. In de puinresten van de afgebrande panden is gisteren een kleine hoeveelheid asbest aangetroffen. Dit betekent dat al het puin, ongeveer 20m3 oftewel 20 ton, nu als ‘puin met enige verontreiniging’ wordt aangemerkt omdat het scheiden van de verschillende materialen in het afval na een brand onmogelijk is. Het afval wordt woensdag 27 september aanstaande afgevoerd. De saneerders zullen vanwege hun eigen gezondheid beschermende kleding dragen.

Zoals gebruikelijk bij brand van panden, is er tijdens de brand onderzoek naar asbest gedaan. Het bedrijf Fibrecount uit Groningen heeft tezamen met de Technische Recherche van de Politie Fryslân en de gemeente Leeuwarden tijdens en direct na de brand op 24 augustus jongstleden de asbestinspectie uitgevoerd. Naspeuringen in de omgeving van de brandhaard en luchtmetingen hebben destijds geen asbest geconstateerd. Het achteraf aantreffen van asbest in de puinhopen gebeurt vaker. Het gaat hierbij om inpandig materiaal. Vanwege de nog aanwezige brandhaarden en doordat na het blussen het gebied verboden was voor het uitvoeren van technische onderzoek, is dit inpandige asbest tijdens en kort na de brand niet gevonden.

Ten tijde van de brand is er terecht geen “asbestalarm� gegeven, omdat de inspecties en de analyses daar geen enkele aanleiding voor gaven. De nu aangetroffen asbest, welke dus inpandig aanwezig was, heeft geen risico opgeleverd. De asbestdeeltjes zijn immers niet in de omgeving verspreid en/of aangetroffen.

De buurtbewoners zijn inmiddels via een brief geïnformeerd over de situatie.
Provincie:
Tag(s):