donderdag, 30. maart 2006 - 19:54

Toegankelijk en gratis openbaar vervoer in Noord

Groningen

Buslijn 65 (Zoutkamp - Winsum - Groningen) is in 2005 toegankelijk gemaakt door de systematische inzet van lage vloerbussen en omdat het OV - bureau en de gemeenten Winsum, De Marne en Groningen de belangrijkste haltes langs lijn 65 toegankelijk hebben gemaakt. De toegankelijk is verbeterd door de inzet van lage vloerbussen gecombineerd met ongeveer dertig verhoogde halteperrons. Dat is voor iedere reiziger een comfortverbetering.

Bijzonder is dat het toegankelijke openbaar vervoer op lijn 65 sinds 15 december 2005 gratis is voor inwoners met een fysieke beperking. Het gaat om inwoners uit de gemeenten De Marne en Winsum die in het kader van de Wet Gehandicapten beschikken over een WVG-pas waarmee ze tegen OV-tarief gebruik kunnen maken van Regiotaxi (taxivervoer van deur naar deur op kosten van de gemeenten). Het gratis OV stimuleert de zogeheten WVG-er de bus te gebruiken in plaats van de taxi.

Het concept van lijn 65 is door het ministerie van V&W als landelijk voorbeeldproject omarmd. Instappen met een boodschappenkar, kinderwagen of rollator kan nu probleemloos. Ook het ministerie en het kabinet zijn geïnteresseerd. Het experiment zal vanaf eind 2006 verder worden uitgebreid naar de andere zes gemeenten in Noord -Groningen.

Vervolgens wordt de komende jaren de formule uitgebreid naar de rest van Groningen en Drenthe.
Het 'lijn 65-experiment' moet uitwijzen hoeveel mensen uiteindelijk gebruik gaan maken van het gratis busvervoer. De eerste resultaten tonen aan, dat er op dit moment zo'n tien mensen per dag gebruik maken van de bus.

Het experiment op lijn 65 is tot stand gekomen dankzij de gezamenlijke financiering van het OV-bureau en de acht gemeenten in Noord - Groningen. Het OV-bureau is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. Het is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de provincies Groningen en Drenthe. Voor lijn 65 is gekozen omdat dit een relatief lange lijn is die een goede ontsluiting biedt van de dorpen.

Mensen met een handicap kunnen nog altijd kiezen voor vervoer met de regiotaxi. Regiotaxi is vraagafhankelijk vervoer van deur naar deur of deur naar halte. Ook mensen zonder handicap kunnen gebruik maken van regiotaxi, zij betalen €1,30 per reiszone. Voor de provincie / OV-bureau vormt de Regiotaxi een prima aanvulling op het reguliere OV in de landelijke gebieden.
Provincie:
Tag(s):