vrijdag, 12. mei 2006 - 8:50

Toekomst geluidssituatie industrieterrein

Vlissingen

Op woensdag 17 mei vindt in restaurant partycentrum Landlust aan de Landlustweg 1 te Nieuwdorp een infor-matiebijeenkomst plaats voor de bedrijven op het industrie-terrein Vlissingen-Oost. Het doel is uitleg te geven over de systematiek van het gebruik en de uitgeefbaarheid van de geluidsruimte op het industrieterrein.

Gedeputeerde J. Suurmond opent om 19.45 uur de bijeen-komst. Vervolgens is er een presentatie van het traject zonewijziging en wordt er uitleg gegeven over de beleidsregel. Na de pauze is er om 21.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen.

Door de provincie Zeeland is samen met Zeeland Seaports en de gemeenten Borssele en Vlissingen in 2001 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om meer geluidsruimte beschikbaar te krijgen. Uit het onderzoek, waarbij de bedrijven op het industrieterrein zijn benaderd, is gebleken dat de geluidszone moet worden verruimd ter hoogte van de kernen Nieuwdorp en Borssele.

Deze aanpassing van de geluidszone is éénmalig. Inmiddels is gestart met de wijziging van de bestemmingsplannen waarin de geluidszone is opgenomen.
Provincie:
Tag(s):