woensdag, 15. februari 2006 - 9:41

Toename diefstal 'jonge' auto

Het aantal voertuigdiefstallen is in 2005 opnieuw gedaald, met bijna veertien procent. Dat staat in de Autodiefstal Jaaranalyse van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). Zorgpunt is wel dat het aandeel jonge auto’s in het totaal van de diefstallen steeg en dat er ook minder jongere voertuigen worden teruggevonden. Directeur Guus Wesselink van AVc wil dan ook extra aandacht voor deze categorie auto’s.

Het aantal voertuigdiefstallen daalt sinds een aantal jaren door een steeds betere beveiliging en coördinatie tussen betrokken partijen. Ook in 2005 heeft die daling zich voortgezet. In totaal werden 19.679 gekentekende voertuigen gestolen (waarvan 13.844 auto’s), ruim drieduizend minder dan in 2004, toen de teller op 22 .989 stond. Gemiddeld werd in 2005 53,6 procent van de voertuigen teruggevonden; minder dan in 2004, toen het terugvindpercentage nog 58,2 procent bedroeg. Het terugvindpercentage daalde met name bij personenauto’s (van 66,3 naar 61,2 procent) en bij motorrijwielen (van 29,0 naar 23,9 procent).

Opvallend is dat er met name veel minder oudere personenauto’s (tussen de acht en achttien jaar) werden gestolen, terwijl het aandeel jonge auto’s steeg. Bovendien werden er minder jonge gestolen personenauto’s (112) teruggevonden. Jonge auto’s zijn tegenwoordig vaak uitgerust met geavanceerde apparatuur, waardoor het terugvindpercentage aanzienlijk wordt vergroot. Dat dat dit jaar niet is gebeurd, betekent dat autocriminelen steeds professioneler te werk gaan, aldus Wesselink, die opmerkt dat er wel grote verschillen tussen merken onderling zichtbaar zijn. Zo rijden er van de merken Volkswagen en Opel in Nederland ongeveer evenveel personenauto’s rond, maar worden jonge Volkswagens ruim drie keer zoveel gestolen.

De lage terugvindpercentages en het hoge aandeel jonge gestolen voertuigen zijn volgens Wesselink wel aanleiding tot aanvullende maatregelen. Extra beveiligingseisen gelden nu vooral voor het topsegment. Zo stellen verzekeraars bij personenauto’s boven een bepaalde nieuwwaarde extra beveiligingsapparatuur of de installatie van voertuigvolgsystemen verplicht. Het verdient na een goede cijferanalyse wellicht aanbeveling om zulke eisen ook aan minder dure auto’s te stellen.
Categorie:
Tag(s):