zaterdag, 12. augustus 2006 - 11:49

Toename van aangifte via internet

Venlo

Het aantal aangiften dat via internet is gedaan, stijgt gestaag. In 2004 ontving de politieregio Limburg-Noord 7099 aangiften, in 2005 waren dat er 8330 en in de 1e helft van 2006 zijn dat er al 4861. Diezelfde stijging is ook bij de andere politiekorpsen in het land te zijn.

Dat de aangiften stijgen, wil niet zeggen dat ook de criminaliteit stijgt. Wel dat het doen van aangifte via internet steeds bekender wordt en dat meer mensen bereid zijn om van kleinere feiten aangifte te doen. Ook wordt duidelijk dat de internetaangifte aan een behoefte voldoet; het is snel, gemakkelijk en kan ook van uit thuis gedaan worden. Internetaangifte heeft een plaats gevonden naast de andere aangiftemogelijkheden.

Dat er van alle feiten aangifte wordt gedaan is voor de politie van belang om een goed beeld te krijgen van de criminaliteit om die zo effectief mogelijk aan te pakken.
Provincie:
Tag(s):