vrijdag, 30. juni 2006 - 8:39

Toename veiligheid Keizerstad

Nijmegen

Ondanks de toename van de werkloosheid in Gelderland is in Nijmegen het percentage langdurig werkzoekenden constant gebleven. De stad doet het wat dat betreft aanzienlijk beter dan de meeste andere Gelderse steden.

Dat blijkt uit de 'GSO-monitor' die het onderzoeksbureau RIGO Research en Advies in opdracht van de provincie Gelderland en de Gelderse steden heeft gemaakt. Nijmegen kampt als grote stad meer met grootstedelijke problemen, onder andere op het gebied van criminaliteit en werkloosheid, dan kleinere plaatsen. De onderzoekers zien echter vooral positieve ontwikkelingen.

Zo is de criminaliteit aanzienlijk gedaald. Het percentage woningen waarin dieven hebben proberen in te breken, is bijvoorbeeld sinds 1999 met een kwart gedaald. Nijmegenaren zijn zich ook aanzienlijk veiliger gaan voelen.

De onderzoekers noemen het 'opvallend' dat de milieukwaliteit van Nijmegen vergelijkbaar is met het gemiddelde van de Gelderse steden.

De waarde van woningen is in de Keizerstad meer toegenomen dan gemiddeld in de provincie.
Provincie:
Tag(s):