vrijdag, 21. juli 2006 - 6:45

Toeristen Borger-Odoorn besteden meer in horeca

Borger

Uit het Trendonderzoek Recreatie en Toerisme in Borger-Odoorn 2005 blijkt dat de bestedingen van bezoekers van dagattracties toenemen en dat deze toename vooral in het horecagedeelte merkbaar is. Deze trend is ook waarneembaar in de overige horecabedrijven in de gemeente. In dezelfde tijd wordt meer besteed.

Het Toeristisch Platform Borger-Odoorn (TPBO) onderzoekt sinds 2000 jaarlijks trends in het toeristisch recreatief gedrag. In het onderzoek zijn het aantal en het soort overnachtingen onderzocht. Ook is de verblijfstijd van de dagrecreant en het uitgavenpatroon onderzocht.

In 2005 is voor het eerst ook naar de leeftijd van de toeristen gekeken. Doel van het onderzoek is trends en veranderingen in de vrijetijdsbesteding van toeristen in de gemeente Borger-Odoorn inzichtelijk te maken voor ondernemers.

Uit de onlangs gepubliceerde rapport Toerisme in Drenthe blijkt dat 21% van de werkgelegenheid in de gemeente in de toeristische sector zit. Ook de bestedingen lopen in de tientallen miljoenen (34 miljoen verblijfsrecreatie en 33 miljoen aan dagrecreatie).

Vorig jaar werd geconstateerd dat de bezoekers steeds korter bij de dagattracties verbleven. Deze trend is niet doorgezet. De verblijfsduur is weer toegenomen. Opvallend is dat dit ook geldt voor de gratis attracties. Belangrijk is ook het bestedingspatroon. Er is een forse stijging geconstateerd in de hoeveelheid geld die wordt besteed bij een dagattractie (een stijging van 19% ten opzichte van 2004).
Provincie:
Tag(s):