dinsdag, 21. november 2006 - 19:54

Toestemming aanvragen voor gebruik carbidbussen

Loppersum

In de Algemene Plaatselijke Verordening is opgenomen dat het carbidschieten tijdens de jaarwisseling met de bekende melkbussen in de gemeente Loppersum in principe verboden is, maar dat hiervoor wel ontheffing gevraagd kan worden voor de periode van 31 december 10.00 uur tot 1 januari, 02.00 uur.

Bij een openbaar evenement (d.w.z. met publiek erbij) verleent de burgemeester de toestemming. In andere gevallen (bijvoorbeeld bij het “inschieten� van de bussen) doen burgemeester en wethouders dat.

Aanvragen voor toestemmingen moeten dit jaar voor 6 december 2006 worden ingeleverd bij de Backoffice/afdeling VTH van de gemeente, postbus 25 in Loppersum. Daarna worden geen aanvragen meer in behandeling genomen. Het aanvraagformulier wordt op verzoek toegestuurd, maar is ook af te halen bij de Backoffice/afdeling VTH, Stationslaan 1 in Loppersum.

Er mag uitsluitend carbid worden afgeschoten door meerderjarige personen. Bij de aanvraag moet direct een WA-verzekeringsbewijs met en minimale dekking van € 1 miljoen per gebeurtenis worden ingeleverd.

Geen toestemming is nodig voor carbidschieten op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur, als u gebruik maakt van bussen van maximaal 1 liter. U mag daarbij geen gevaar veroorzaken voor andere mensen of voor het milieu.
Provincie:
Tag(s):