vrijdag, 23. juni 2006 - 22:11

Toezicht Galderse Meren komend seizoen gegarandeerd

Breda

Het college van burgemeester en wethouders heeft met de Reddingsbrigade Breda concrete afspraken gemaakt over het toezicht op de Galderse Meren. Voor het seizoen 2006 is overeengekomen dat de Bredase reddingsbrigade toezicht houdt op de zwemmers Eerder werd deze taak uitgevoerd door de vrijwilligers van de - inmiddels opgeheven - Stichting Galderse Meren.

Nieuw dit seizoen is de verruiming van de toezichttijden. Gedurende het seizoen (van 1 mei tot 1 oktober) houdt de reddingsbrigade toezicht op zaterdagen, zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur en tijdens de bouwvakvakantie gebeurt dit dagelijks tussen 10.00 en 18.00 uur.

Toezicht houden op veilig zwemmen maakt deel uit van het beheer van de gemeentelijke recreatieplas Galderse Meren. De overige beheerwerkzaamheden zoals groenonderhoud en reiniging worden – zoals voorheen - voortgezet door de BSW (Bredase SamenWerkende Bedrijven). Binnenkort zal de schriftelijke overeenkomst opgesteld en ondertekend worden.

De Reddingsbrigade Breda heeft aangegeven bereid én in staat te zijn het toezicht op de Galderse Meren uit te voeren. Zij doen dat in samenwerking met de reddingsbrigades Oosterhout en Rijen. Om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren, is een samenwerkingsverband ontstaan tussen deze drie partijen. Hiermee is het toezicht op de Galderse Meren voor het seizoen 2006 (van 1 mei tot 1 oktober) geregeld.
Provincie:
Tag(s):