woensdag, 20. september 2006 - 9:35

Toezicht op het opruimen van hondenpoep

Winterswijk

De gemeente Winterswijk gaat de komende weken meer toezicht uitoefenen om de overlast van hondenpoep verder terug te dringen. De komende weken zal voornamelijk worden gecontroleerd op het opruimen van hondenpoep. Wie de uitwerpselen van zijn of haar hond niet opruimt riskeert een boete van 75 euro.

In de afgelopen maanden heeft de afdeling Handhaving meer dan 200 hondenbezitters gecontroleerd op het bij zich hebben van een opruimmiddel en het opruimen van hondenpoep. Op vier locaties waarover begin dit jaar veel klachten bij de gemeente waren binnengekomen is intensief toezicht gehouden. Het toezicht heeft ertoe geleid dat op deze locaties geen overlast van hondenpoep meer wordt ervaren.

Tijdens de controles is aan 27 overtreders een bekeuring uitgedeeld. Het algemene beeld is dat het merendeel van de hondenbezitters over een opruimmiddel beschikt, maar dat veel hondenbezitters het nalaten om de hondenpoep op te ruimen.
Provincie:
Tag(s):