dinsdag, 24. januari 2006 - 19:21

Top makelaars naar Las Vegas

Maastricht

Re/Max Top Makelaars heeft een bewogen jaar achter de rug. Haar marktaandeel in Maastricht en omgeving weten te vergroten en in het kantoor nog meer makelaars die in aan-merking komen voor een Re/Max AWARD. Het kantoor heeft een flinke prestatie heeft geleverd, te danken aan de geweldige inzet van de aangesloten zelfstandige makelaars, financieel adviseurs en ondersteunend team.

‘Niet pandgericht maar klantgericht’ luidt de slogan van Re/Max Top Makelaars en zal ook de komende jaren worden aangehouden. Het behaalde resultaat zien zij dan ook mede als waardering van hun opdrachtgevers, aan- en verkopers van onroerende goederen.

Op 20 januari 2006 j.l. werden de sterren van het kantoor geëerd op deze Kick Off 2006. De avond stond in het kader van de sterren.

De eerste ster van die avond was restaurant Au Coin des Bons Enfants van propriétaire/cuisiner George Taselaar. Decennia lang heeft dit restaurant een hoogwaardige keuken en is het George gelukt om in ‘zijn’ 10e jaar een befaamde MICHELIN ster te ontvangen.

De tweede ster die avond was Arno Wingen. Hij werd Rooky Top makelaar van het jaar 2005.

De derde ster was Tim Schaap. Voor zijn verdienste van het afgelopen jaar mag hij zich de Re/Max Top makelaar van het jaar 2005 noemen.

De vierde ster was Bep Loijenga. Zij werd Re/Max Top Makelaars Best Office Manager 2005.

Zaterdag 28 januari 2005 zal in de Heerlickheijd van Ermelo, Night Of te Stars 2006 plaatsvinden. Dit wordt georganiseerd door Re/Max Nederland, voor netwerk Re/Max Nederland

Op deze avond zullen een aantal AWARDS worden gegeven aan de Re/Max medewerkers die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt binnen Nederland

Re/Max Top Makelaars is er trots op dat, zoals tot op heden is te verwachten, er minimaal 6 van haar geassocieerde makelaars gehonoreerd zullen worden met een AWARD van Re/Max Nederland.

Op 28 februari 2006 in het MGM Grand Hotel te Las Vegas zal de 33 ste Re/Max International Convention plaatsvinden. Naar verwachting zullen meer dan 10.000 Re/Max geassocieerden, kantooreigenaren en makelaars, deze conventie bezoeken.

Het kantoor van Re/Max Top Makelaars gaat met zeven afgevaardigden van haar kantoor deelnemen aan deze conventie. In Las Vegas zullen de Re/Max International AWARDS vergeven op het grote podium van het MGM Grand.

Twee zelfstandige Re/Max Top Makelaars komen in aanmerking voor een internationale AWARD en zullen deze in MGM Grand, op het grote podium in ontvangst gaan nemen.
Provincie:
Tag(s):