woensdag, 15. maart 2006 - 12:27

Topinkomens openbaar

Topinkomens bij de overheid en andere uit publieke middelen gefinancierde sectoren die hoger zijn dan het belastbaar loon van ministers, worden met ingang van dit jaar openbaar gemaakt. Dit gebeurt op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt),
die op 1 maart dit jaar in werking is getreden.

Het gaat om de inkomens bij overheidsinstellingen als Rijk, provincies en gemeenten, maar ook om uitvoeringsorganisaties en onderwijsinstellingen. Ook voor woningbouwcorporaties geldt de openbaarmakingsplicht. Het kabinet ziet deze openbaarmaking als een eerste, noodzakelijke stap voor het verder vormgeven van het topinkomensbeleid in de (semi-)publieke sector.

Het bedrag waaraan de topinkomens worden getoetst is het gemiddeld belastbaar jaarloon van ministers, dat in 2005 gemiddeld €158.000 euro bedroeg.

De verantwoordelijke instelling moet de inkomens die boven dit bedrag uitgaan, openbaar maken in de jaarrekening over 2005. Bovendien moeten deze inkomens voor 1 juli 2006 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) melden. Het ministerie zal daarvoor een speciale toegangscode beschikbaar stellen, waarmee via de website van BZK de hoogte van het salaris kan worden opgegeven. Minister Remkes rapporteert over de hoogte van de inkomens aan de Tweede Kamer.
Categorie:
Tag(s):