dinsdag, 21. maart 2006 - 14:53

Tracébesluit omlegging N34 ondertekend

Ommen

Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat, heeft maandag 20 maart haar handtekening onder Tracébesluit N34 gezet. Dat heeft wethouder Bertus Vos te horen gekregen van Rijkswaterstaat. In een reactie zegt wethouder Vos: "We kunnen beginnen met de omlegging van de N34. Het licht is op groen gezet! Daarmee verdwijnt het doorgaande verkeer uit het centrum van Ommen en komt de volledige realisering van de projecten 'Vecht voor het Centrum' en De Drieslag ook een stuk dichterbij. Ik ben dan ook erg blij met de handtekening van minister Peijs, waarmee zij het Tracébesluit bekrachtigd heeft."

De voorbereidingen beginnen nog dit jaar. Rijkswaterstaat is al gestart met de de voorbereidende werkzaamheden voor de omlegging van de Rijksweg, zoals de aankoop van grond en opstallen.
Vóór de daadwerkelijke start van de werkzaamheden, moet er wel een beslissing zijn genomen op eventueel ingediende beroeps- en bezwaarschriften.

Binnen zes weken na publicatie van het Tracébesluit in de Staatscourant kan een beroep worden ingediend bij de Raad van State. Na de beslissing op eventuele beroepschriften is het Tracébesluit onherroepelijk.

Nadat het Tracébesluit onherroepelijk is geworden en de voorbereidingen zijn afgerond, begint Rijkswaterstaat volgens de planning, in 2007 met de aanleg van de weg. Eerst wordt de omleiding aangelegd en daarna wordt de bestaande weg heringericht.

Als alles volgens plan gaat, rijdt het doorgaande verkeer in 2009 over de nieuwe, omgelegde N34.

Het Tracébesluit ligt voor belangstellenden eveneens ter inzage op het gemeentehuis van Ommen.
Provincie:
Tag(s):