vrijdag, 13. januari 2006 - 8:56

Trajectcontrole houdt automobilist aan de snelheid

Amsterdam

Het aantal weggebruikers dat zich houdt aan de nieuwe snelheidslimieten op snelwegen rond de grote steden, stijgt sinds er trajectcontrole is ingevoerd. Uit de cijfers van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) blijkt dat 85 tot 99% van de automobilisten zich houdt aan de snelheidslimiet.

Op verschillende baanvakken rond de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag geldt sinds 1 november een lagere maximumsnelheid. Sinds 3 december wordt de snelheid op die baanvakken gehandhaafd met behulp van trajectcontrole-systemen.

Voordat de snelheid met behulp van trajectcontrole-systemen werd gehandhaafd overschreed naar schatting gemiddeld twintig procent van de weggebruikers de snelheidslimiet. Dat overschrijdingspercentage is sinds december op meeste baanvakken sterk teruggebracht.

Percentage weggebruikers dat zich sinds december aan de limiet houdt. Dit zijn de gegevens die uit een eerste evaluatie naar voren komen:

Den Haag, A12 Utrechtsebaan: 90%
Utrecht, A12, parallelbanen Oudenrijn-Lunetten: 97%
Utrecht, A12, hoofdrijbaan Oudenrijn-Lunetten: 85%
Rotterdam, A20 Kleinpolderplein-Terbregseplein: 99,5%
Amsterdam, A10 Nieuwe Meer-Coentunnel: 99%

Vier van de vijf trajectcontrolesystemen zijn operationeel. Het systeem op de A12 Utrechtsebaan bij Den Haag bevindt zich in de laatste testfase. Op dat traject wordt nog niet bekeurd. Dat zal gebeuren zodra uit de tests blijkt dat het systeem ook daar feilloos functioneert.

Op de hoofdrijbaan van de A12 tussen Oudenrijn en Lunetten wordt nog vaak te hard gereden: ‘slechts’ 85% houdt zich aan de limiet. De verwachting is dat het percentage weggebruikers dat zich aan de limiet houdt ook daar binnenkort zal stijgen als ze gewend zijn aan de nieuwe snelheidslimiet. Onlangs zijn langs de hoofdrijbaan tussen Oudenrijn en Lunetten extra borden geplaatst om automobilisten te attenderen op de snelheidslimiet en op de trajectcontrole.
Provincie:
Tag(s):