dinsdag, 30. mei 2006 - 13:23

Transavia.com ziet omzet stijgen

Schiphol

Transavia.com heeft de omzet van het financiële verslagjaar 2005/2006 met 15% verhoogd tot € 597,1 miljoen en voor het 28e achtereenvolgende jaar winst geboekt. De bedrijfskosten zijn met 16% gestegen tot € 573,5 miljoen. Per stoel stegen de kosten met 6%, grotendeels door de hogere brandstofkosten. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, op basis van EU-IFRS grondslagen, kwam uit op € 18,1 miljoen.

De overgang naar EU-IFRS had een negatief effect op het resultaat. Het resultaat is nagenoeg geheel behaald uit de operationele activiteiten en kwam na bijdrage vennootschapsbelasting uit op € 11,1 miljoen (2004/2005: € 13,6 miljoen).

De omzetgroei was te danken aan de toename van het marktaandeel van transavia.com op de chartermarkt voor pakketreizen, alsmede de uitbreiding van het aantal lijndienstroutes en de verhoging van de frequenties op een aantal routes. transavia.com heeft in het verslagjaar 4,8 miljoen passagiers vervoerd, een toename van 7% ten opzichte van het voorafgaande jaar. Circa 82% (afgelopen jaar 85%) van de vluchten is op tijd uitgevoerd. De klanttevredenheid kwam uit op een score van 8,5 (afgelopen jaar 8,5).

Van de rechtstreekse boekingen is 93% via internet gerealiseerd. Er zijn op jaarbasis nu meer dan 16 miljoen unieke bezoeken op de website www.transavia.com. Dit komt neer op circa 2000 bezoeken per uur, 24 uur per dag. Daarmee behoort transavia.com tot de grootste internetverkopers van ons land.
Categorie:
Tag(s):