donderdag, 19. januari 2006 - 10:25

Transferium in de Uithof stap dichterbij

Utrecht

Gemeente Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) en de Universiteit Utrecht (UU) gaan samenwerken aan de bouw van een transferium in De Uithof. Bedoeling is dat in dit transferium 500 openbare parkeerplaatsen komen naast minimaal 1050 plekken die voorzien in de parkeerbehoefte van het UMC en de UU.

Deze laatste partijen zijn al langer op zoek naar oplossingen voor de parkeerproblematiek in De Uithof. Door de komst van het transferium wordt de parkeervoorziening in De Uithof gebundeld en kunnen betrokken organisaties meer aan vervoersmanagement doen. Daardoor blijft de groei van het aantal individuele verkeersbewegingen in De Uithof in de toekomst beperkt. Omdat de komst van een transferium aan deze kant van de stad bijdraagt aan een betere bereikbaarheid van Utrecht, past deze ook in het parkeerbeleid van de gemeente.

Medio 2004 besloten gemeente Utrecht, het UMC en de UU een gezamenlijk onderzoek te starten naar de haalbaarheid van een transferium in De Uithof. Uitkomst daarvan is onder andere dat het transferium het best kan komen te liggen ten zuiden van de A28 en ten westen van de Universiteitsweg. Om het transferium goed met openbaar vervoer te ontsluiten, wordt de HOV-baan doorgetrokken tot bij het transferium en ontstaat er een snelle OV-verbinding met de rest van de stad.

Donderdag 19 januari a.s. ondertekenen Gemeente Utrecht, het UMC en de UU een samenwerkingsovereenkomst om het transferium gezamenlijk te laten ontwikkelen en bouwen. De plannen hiervoor worden het komende jaar verder uitgewerkt.
Provincie:
Tag(s):