zaterdag, 7. oktober 2006 - 0:32

Transport van mosselen naar Zeeland toegestaan

Zeeland

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vrijdag te kennen gegeven dat er deze winter genoeg voedsel voor de eidereenden in de Waddenzee overblijft en dat de mosselkwekers een deel van de mosselen naar de Oosterschelde mogen brengen om ze daar verder op te kweken.

Daarmee wees de rechter het verzoek van Vogelbescherming Nederland en andere natuurbeschermingsorganisaties af om de transporten van mosselen van de Waddenzee naar Zeeland met onmiddellijke ingang te verbieden. Naar de mening van de voorzitter is er geen sprake van een ecologische urgente situatie die een dergelijk verbod noodzakelijk maakt.

Het principe van mosselcultuur is dat kleine mosseltjes, het mosselzaad, wordt opgevist en wordt uitgezaaid op mosselpercelen. Het meeste mosselzaad komt uit de Waddenzee en groeit daar ook op. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de mosselcultuur zorgt voor een toename van het mosselbestand met 15 % vergeleken met de situatie waarin geen mosselcultuur is. In deze toename van 15 % is rekening gehouden met de verplaatsing van halfwasmosselen naar de Oosterschelde en consumptiemosselen naar de mosselveiling in Yerseke.

Het liefst kweekt een mosselkweker zijn mosselen op in de Waddenzee. Daar is de hoogste kwaliteit te bereiken. Maar niet alle mosselpercelen zijn even geschikt om daarop in de winter de mosselen te bewaren. Dit zijn zogeheten stormgevoelige percelen. Het laten overwinteren van mosselen op deze percelen betekent het verlies ervan.

Als alle stabiele percelen in de Waddenzee zijn bezet met mosselen, dan brengt de mosselkweker de rest van zijn mosselen over naar de Oosterschelde. Daar liggen deze mosselen in de winter wel veilig.

Tegen deze reeds lang bestaande werkwijze maakten de natuurbeschermingsorganisaties bezwaar. Zij vinden dat in de winter álle mosselen in de Waddenzee beschikbaar moeten blijven voor de eidereenden. Dat daarmee mosselbestanden in de winter verloren gaan, moet dan maar op de koop toe worden genomen.

De voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak heeft vastgesteld dat er gezien de grote voorraad schelpdieren in de Waddenzee (mosselen, kokkels en mesheften) de komende winter geen sprake zal zijn van een urgente ecologische situatie: er blijft meer dan genoeg voedsel voor de eidereenden over. In de westelijke Waddenzee op de percelen liggen 53,2 miljoen kilo mosselen, buiten de percelen tussen 34 en 39 miljoen kilo en op het oostelijk Wad nog eens 56,7 miljoen kilo grote en middelgrote mosselen. Daarnaast zijn er voor de eidereenden grote hoeveelheden kokkels en mesheften. Na de verplaatsing van bestanden naar Zeeland zal er meer dan genoeg voor de vogels overblijven.
Provincie:
Tag(s):