dinsdag, 3. oktober 2006 - 15:27

'Trek bij misstanden aan de Kattenbel'

Amsterdam

Op verwilderde katten wordt in Nederland geschoten. De malafide kattenhandel steekt de kop op. Oprukkende dierenziektecrises bedreigen het welzijn en mogelijk zelfs het leven van miljoenen katten. Dit zijn slechts drie voorbeelden van kattenleed waar De Nederlandse Kattenbond iets aan wil doen. Vanaf vandaag, 3 oktober 2006, behartigt De Kattenbond de belangen van alle katten in Nederland; asielkatten, huis-, tuin, en keukenkatten, raskatten, verwilderde katten en zwerfkatten.

De problemen worden geïnventariseerd via een centraal meldpunt voor misstanden rond katten, ‘De Kattebel’. De Kattenbond is onderdeel van de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, de oudste landelijke dierenbeschermings-organisatie van Nederland, actief sinds 1867.

In Nederland worden 3,3 miljoen katten gehouden, waarmee de kat het meest gehouden huisdier is. Het aantal huishoudens met katten stijgt nog steeds. Ondanks de populariteit van de kat, hebben niet alle katten een zorgeloos leven. Om in kaart te brengen hoe groot de problemen zijn en wat eraan gedaan kan worden, kan er nu aan De Kattebel getrokken worden om misstanden te melden.

Eén van de problemen is het afschieten van verwilderde katten. In de Flora en Faunawet is bepaald dat jagers verwilderde katten mogen afschieten in eigen jachtgebied, buiten de bebouwde kom, ten behoeve van schadebestrijding. De wet geeft echter geen definitie van het begrip ‘verwilderde kat’.

In de praktijk bepaalt de jager, meestal vanaf grote afstand, of een kat verwilderd is of een baasje heeft. Met andere woorden: alle katten die buiten de bebouwde kom of aan de rand van de bebouwde kom wonen, lopen het risico om afgeschoten te worden. Hiermee is de kat vogelvrij.

Jagers hebben een vrijbrief om op het dierbare bezit van iemand te schieten. Volgens de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging worden er jaarlijks 5000 katten afgeschoten. De Kattenbond vermoedt dat dit er veel meer zijn, waaronder talloze huiskatten. Dierenliefhebbers kunnen vermoedens van afschot en mishandeling melden bij De Kattebel.

De Kattenbond besteedt ook aandacht aan illegale kattenhandel. Omdat de kat zo gewild is, valt er geld aan te verdienen. Malafide fokkers en handelaren halen gratis aangeboden kittens op, of kopen asielkatjes en verkopen ze voor een hogere prijs.

Ze fokken in het wilde weg met raskatten en bieden de katjes zonder papieren voor veel geld aan, maar goedkoper dan bij erkende fokkers. Niet het welzijn van de kat staat hier voorop, maar de kat als verkoopartikel. Ook vermoedens van illegale kattenfokkers kunnen gemeld worden bij De Kattebel.

Voor de Sophia-Vereeniging zijn de signalen van misstanden die binnenkomen reden om de belangenbehartiging voor katten een centrale plaats te geven door de oprichting van De Kattenbond. Op www.dekattenbond.nl is vanaf vandaag informatie te vinden en méér.

Zo test De Kattenconsumentenbond elke maand zelf kattenartikelen, zoals krabpalen, zelfbedacht speelgoed, kattenkruid en kattenbakken, van design tot huismerk. Een testpanel van katten heeft deze maand Catnip-speelgoed getest. De resultaten en een reportage van de testmiddag zijn te vinden op de website. Kattengedragsdeskundige Marcellina Stolting heeft een eigen weblog waarin ze schrijft over wat zij meemaakt in haar dagelijkse werk met katten.
Provincie:
Tag(s):