zaterdag, 4. maart 2006 - 19:30

Trek nog een blik 'Zalm' open

Amsterdam

Zoek de verschillen. Alle begrotingen en rekeningen van 480 gemeenten in Nederland in een database. De gegevens berekend naar absolute bedragen, percentages en kosten per inwoner. Nu afgedrukt op een A4'tje voor de bewoner, i.p.v. een jaarverslag in een boekwerk van 200 pagina's, om de teveel aan ambtenaren bezig te houden. Bericht bestaat uit twee pagina's en de spanning loopt per alinea op.

In Den Haag zijn in 2004 op alle 10 landelijke uniforme rubrieken de lasten hoger dan de baten. Daarnaast is de rekening 2005 nog niet klaar evenals de begroting 2006. Dit is een groot nadeel voor gedegen planning en controle.

Trouwens de gemeente Den Haag heeft in 2002 en 2003 de F.G. Kordes Trofee gewonnen, niet verwonderlijk uitgereikt door de hofleverancier Deloitte. In dat jaar is de gemiddelde uitgave per ambtenaar 331.230 Euro en zijn de kosten per inwoner 5.688 Euro. Hoe is dat bij de andere grote steden?

Wist u dat de lasten voor sociale voorzieningen in de grote steden veruit de grootste kostenpost is op de rekening. In Rotterdam komt dit neer op een percentage van 26% van de rekening, terwijl voor economische ontwikkeling maar 1,2 % van het totaal is uitgegeven. Je kan daarmee zeggen dat de grote steden aan het infuus liggen van de B.V. Nederland. Welke stad heeft het zwaarste infuus nodig?

Wist u dat gemiddeld in Nederland per inwoner ongeveer 200 Euro wordt begroot voor het algemeen bestuur. Is het dan knap dat die ene gemeente flink boven het maaiveld uitsteekt met 1000 Euro begroot per inwoner? He dat is gek de ene gemeente komt op de totale rekening uit op 1500 Euro lasten per inwoner, terwijl de andere gemeente wel tot 8000 Euro lasten heeft per inwoner. Welke gemeente?

Maar er is nog meer
Er zijn gemeenten die ieder jaar 10% duurder worden, maar er zijn ook gemeenten die goedkoper worden of gelijk blijven. Wel opvallend dat bepaalde politieke partijen zich bloot geven in deze methode. Is de partijpolitiek af te zien in de begroting en rekening? Zijn er nog gemeenten die veel uitgeven aan rubriek onderwijs, veiligheid en economische ontwikkeling? Het record voor het hoogste bedrag begroot voor onderwijs ligt op 2068 Euro per inwoner. En welke gemeente heeft het hoogste percentage van het totaal en welke gemeente het laagste voor onderwijs?

Maar er is nog meer
Als twee gemeenten met gelijk aantal inwoners van 15.000 met elkaar vergeleken worden, dan komen er verschillen voor op een van de tien rubrieken, bijvoorbeeld volksgezondheid, van 2 miljoen Euro. Gedeeld door die 15.000 inwoners betekend dit een verschil per inwoner van 133 Euro. Kunnen deze gemeenten dan niet samen gaan werken opdat dit verschil kleiner kan worden. Ja dat kan als we dat nu gelijk doen voor alle 10 rubrieken, dan wordt het in een keer een groter bedrag dat beter is te besteden. Als we dat nu gaan doen voor heel Nederland, ja dat kan, maar houdt er dan wel rekening mee dat dit in een electorale termijn van 4 jaar een efficiëntie kan opleveren van 20 miljard Euro. Is dit allemaal mogelijk?

Maar er is nog veel meer
Het systeem laat nu voor de gemeentebegrotingen en gemeenten al 240 sorteringen toe. En is geprogrammeerd, opdat alle gemeenten zijn op te roepen naar telefoonnummer, website en e-mail. Ja dag meneer de wethouder u spreekt met de wethouder financiën van uw buurtgemeente. Wist u dat u 3 maal duurder bent op algemeen bestuur dan wij? Wacht ik zend u even de resultaten het is maar een druk op de knop. Als u maar weet dat ik dit wel in de campagne ga gebruiken.

Maar er is nog veel meer
De contacten zijn reeds gemaakt, Elsevier heeft ook wat bij elkaar gesprokkeld artikel: 'hoe goed is uw gemeente?' Ze hebben het in de gaten, maar zijn er nog niet. De VNG en partijbureau CDA kunnen de ontwikkelingen niet bijhouden, ze staan perplex.

Maar er is nog veel meer
Dat is allemaal te vinden op www.gemeenteanalyse.nl en stuur de gegevens van uw gemeente op en krijg het resultaat toegestuurd. Mag natuurlijk ook voor twee gemeenten. In Brussel? Ja daar weten ze er ook al van.

Sinds decennia wordt het nu mogelijk te komen tot inzicht, controle en meerjarenplanning vanuit alle uithoeken van Nederland.
Provincie:
Tag(s):