dinsdag, 26. september 2006 - 21:43

Tussenrapportage aanpak Antillianen en Arubanen

Zwolle

De gemeente Zwolle kent sinds enige jaren een speciale aanpak voor Antillianen en Arubanen. De tussentijdse rapportage aanpak Antillianen en Arubanen maakt de balans op van de verschillende onderdelen.

De Zwolse aanpak bestaat uit een aantal onderdelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het project een Un Stap Dilanti, een wonen/leren/werken traject voor jongeren, en Vespula, de repressieve dadergerichte aanpak van de politie. Un Stap Dilanti en Vespula zijn belangrijk, omdat de groep met de grootste problemen jonge Antillianen zijn.

Naast het gebrek aan goede huisvesting, is deze groep relatief vaker crimineel actief. Er kunnen 20 jongeren deelnemen aan Un Stap Dilanti. Jongeren volgen een opleiding, krijgen huisvesting aangeboden en woonbegeleiding. Alle jongeren tekenen een contract waarin de voorwaarden voor deelname zijn vastgelegd. Eind 2006 stromen de laatste deelnemers uit. Er wordt onderzocht of het project vervolgd kan worden.

Daarnaast bestaat de Zwolse aanpak uit een aantal andere zaken, zoals de inzet van VIP en informele netwerken. De VIP is iemand uit de eigen gemeenschap die aanzien geniet en daarom zaken kan bewerkstelligen via informele netwerken. Ook heeft Zwolle samen met de 20 andere Antillianengemeenten het Bestuurlijk Arrangement met het Rijk afgesloten. Daarin is afgesproken het aantal Antilliaanse schoolverlaters te verminderen met 50%, het aantal werkloze jongeren te verlagen met 30% en het verminderen van de overtegenwoordiging van criminele Antilliaanse jongeren van 12 – 25 jaar ten opzichte van hun leeftijdsgroep met 30%.

Belangrijke activiteiten om deze doelstellingen te bereiken zijn On Track Again en Een Spiegel Liegt Niet. In beide gevallen wordt via een outreachende manier van werken contact gelegd met de jongeren om hen te begeleiden en op het rechte pad te houden.
Provincie:
Tag(s):