dinsdag, 24. oktober 2006 - 12:04

Twee aardbollen nodig om huidige consumptie vol te houden

Zeist

Als we onze huidige manier van leven voort willen zetten, dan hebben we in 2050 twee aardbollen nodig om in ons consumptiepatroon te kunnen voorzien. We verbruiken onze natuurlijke hulpbronnen in zo’n hoog tempo, dat de aarde niet in staat is om deze op tijd weer aan te vullen. Zo blijkt uit het Living Planet Rapport 2006 dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) woensdag in het Chinese Beijing presenteert.

Het Living Planet rapport, dat eens in de twee jaar verschijnt, geeft een overzicht van de ‘gezondheidstoestand’ van onze aarde en brengt de status van de biodiversiteit en vraag naar en het aanbod van natuurlijke bronnen als bossen, landbouw, water en fossiele brandstoffen in kaart.

Om de gezondheid van de aarde te meten maakt het rapport gebruik van twee indexen. De eerste is de Living Planet Index, die de biodiversiteit meet, terwijl de tweede index, ‘de Ecologische Voetafdruk’, meet hoeveel vierkante meter aan landbouwgrond, bossen en oceanen we gemiddeld per persoon nodig hebben om in onze dagelijkse behoefte te kunnen blijven voorzien.

“Het is de hoogste tijd om te kiezen voor duurzaamheid. Op dit moment gebruiken we al een kwart meer aan natuurlijke hulpbronnen dan de aarde aankan.�, aldus Jim Leape, directeur-generaal van WWF International. “Het goede nieuws is, dat we weten waar we moeten beginnen en wel bij ons energiegebruik. De manier waarop we energie opwekken en verbruiken neemt bijna de helft in van onze voetafdruk op deze aarde. Met een juiste keuzes op dit vlak zijn snelle verbeteringen te maken. De benodigde technologie is al voor handen.�

Het WNF werkt nauw samen met bedrijven, consumenten en overheden om dit in de praktijk te brengen. Zo verhuisde het WNF in Nederland deze zomer naar het eerste CO2-emissievrije gebouw in Europa. Een kantoorgebouw, volledig opgetrokken uit duurzame materialen en zonder radiatoren of airconditioning
Provincie:
Tag(s):