woensdag, 18. januari 2006 - 15:36

Twee Limburgse gouverneurs aan tafel

Maastricht

Hoe ziet de toekomst er van de beide Limburgen uit? Wat voor rol kunnen en willen de provincies spelen? Krijgen we te maken met een ondernemende overheid? Waar liggen nieuwe kansen? Waar trekken de beide Limburgen samen op?

Over dit thema gaven de nieuwe Gouverneurs van Belgisch en Nederlands Limburg, Steve Stevaert en Leon Frissen, woens-dag hun visie tijdens de Business Lunch bij Maastricht School of Management.

De twee nieuw aangetreden gouverneurs gaven hun visie en gingen met de deelnemers uit bestuur en bedrijfsleven aan deze business lunch in debat.

Internationalisering begint in de Euregio en opent de poort voor economische groei en nieuwe activiteiten. Nauwere samenwerking tussen onderwijs, bestuur en bedrijfsleven is de sleutel tot succes. Internationaal managementonderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. Met de Maastricht School of Management heeft de Euregio het grootste internationale management en business opleidingsinstituut in huis. Een ijzersterke troef!

De lunchbijeenkomst, onder leiding van drs. René van der Linden, voorzitter van de Assemblee van de Raad van Europa, was voor de regionale ondernemers en bestuurders een unieke kans om over deze onderwerpen rechtstreeks met de gouverneurs van gedachten te wisselen.

Al meer dan een halve eeuw is Maastricht School of Management actief op het gebied van internationale samenwerking en management onderwijs in meer dan 25 landen in de wereld. Meer dan 2000 studenten verkrijgen jaarlijks bij MSM hun Master of Doctor titel of volgen een management cursus in een specifiek vakgebied. Dit alles onderstreept het unieke karakter van deze internationale onderwijsinstelling in de Euregio.
Provincie:
Tag(s):