dinsdag, 5. september 2006 - 9:45

Twee miljoen euro voor Dordtse woonwijk

Dordrecht

Dordrecht ontvangt twee miljoen euro van het Rijk voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van de wijk Wielwijk. Dordrecht gebruikt het geld voor de uitvoering van het sociaal programma voor Wielwijk, dat onderdeel uitmaakt van de totale aanpak van die wijk.

In Wielwijk werken de gemeente, de woningcorporatie Woondrecht, wijkbewoners en het welzijnswerk intensief samen aan vernieuwing en verbetering van de wijk. Het geld van het Rijk wordt gebruikt voor de uitvoering van een aantal sociale speerpunten in Wielwijk, zoals de projecten ‘Wielwijk Kansrijk’, ’Achter de voordeur in Wielwijk’ en ‘Gewoon jong in Wielwijk’. In het project ‘Wielwijk kansrijk’ gaat een ‘kansenmakelaar’ bewoners ondersteunen om hun talenten in te zetten voor het verbeteren van hun buurt. Een ‘kansenwinkel’ in de wijk gaat dienen als motor voor innovatieve ideeën en als ontmoetings- en informatiepunt voor bewoners.

Het idee achter het project ‘Achter de voordeur in Wielwijk’ is om mensen letterlijk achter de voordeur op te zoeken, om vroegtijdig hulp te kunnen bieden en een opeenstapeling van problemen te voorkomen. De uitkomst kan zijn dat een ‘kansenmakelaar’ of ‘werkmakelaar’ wordt ingeschakeld om samen met een bewoner naar perspectieven te zoeken en een bewoner weer vooruit te helpen. Het project ‘Gewoon jong in Wielwijk’ richt zich op het verbeteren van de toekomstkansen van de Wielwijkse jeugd tot 23 jaar, door het vergroten van de kans op werk of het volgen van een opleiding, maar ook door extra vrijetijdsactiviteiten te creëren.
Provincie:
Tag(s):