donderdag, 31. augustus 2006 - 23:35

Twee miljoen voor Oud West

Nijmegen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft Nijmegen twee miljoen euro om te investeren in stadsdeel Oud West. Deze zogenaamde ´Pechtoldgelden' worden besteed aan projecten die verloedering, onveiligheid en slechte leefbaarheid tegengaan. Het voorstel van de gemeente Nijmegen is donderdag door het ministerie gehonoreerd. Komende maanden werkt de gemeente het voorstel uit tot concrete projecten. Zij doet dit samen met bewoners en organisaties die in het stadsdeel actief zijn.

Het accent van het voorstel voor Oud West ligt op het aanpakken van individuele sociale problemen 'achter de voordeur', met extra aandacht voor de zorg en begeleiding van multi-probleem gezinnen. Ondanks inspanningen van de afgelopen jaren blijft dit een hardnekkig probleem dat grote invloed heeft op de leefbaarheid in straten en buurten. Tegelijkertijd zet de gemeente in op buurtgericht toezicht, extra opvoedingsondersteuning en het verbeteren van de sociaal economische positie van de bewoners in dit deel van Nijmegen.

In de periode tot 1 november wil de gemeente, samen met bewoners en organisaties, concrete ideeën en activiteiten uitwerken tot een aantal projecten die elkaar versterken. Ideeën en wensen van bewoners staan daarbij centraal. In een samenwerkingsconvenant leggen bewonersgroepen, maatschappelijke instellingen, politie en gemeente vast welke bijdrage elke partij precies levert aan de projecten.

Alle projecten moeten in 2007 uitgevoerd worden. Als een knelpunt meer jaren nodig heeft om opgelost te worden, dient het project in 2007 als 'vliegende start'.

De nieuwe samenwerking in Oud West moet daar over een jaar geleid hebben tot minder werkloosheid, het beter benutten van de bijzondere bijstand en mogelijkheden voor zorg, meer binding en betrokkenheid van bewoners met elkaar en de buurt, meer veiligheid en minder (drugs) overlast.

Het kabinet heeft de 'Pechtoldgelden' vrijgemaakt om verloedering, onveiligheid en slechte leefbaarheid in aandachtswijken tegen te gaan. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze zomer twaalf grote steden, waaronder Nijmegen, uitgenodigd om voorstellen daarvoor in te dienen. Op 28 juni besloot het college van b&w om de voorstellen van Nijmegen te richten op stadsdeel Oud West. Hierin zijn o.a. het Willemskwartier, Waterkwartier en Wolfskuil gelegen. Het is van oudsher een gebied met hardnekkige sociale problemen.

Op 25 augustus konden de steden in Utrecht hun voorstellen toelichten. Wethouder Wijken Hans van Hooft deed dat voor Nijmegen.
Provincie:
Tag(s):