dinsdag, 12. september 2006 - 23:46

Twee nieuwe lichtmasten op Grote Markt

Zwolle

De Grote Markt krijgt nieuwe verlichting in de vorm van twee centrale lichtmasten in een eigentijdse Jugendstilachtige vormgeving. Beide masten zijn circa tien meter hoog en hebben ieder twee lichtbronnen. Met de keuze voor twee masten wordt het advies opgevolgd van de werkgroep Verlichting Grote Markt. Tussen de platanen aan de noordzijde van het plein komen vier masten met dezelfde vormgeving.

De werkgroep is in april 2006 opgericht naar aanleiding van een informatiebijeenkomst over verlichtingsontwerpen voor de Grote Markt, op basis van het goedgekeurde Verlichtingsplan Binnenstad. De deelnemers aan deze informatiebijeenkomst waren onder andere van mening dat de vormgeving meer moest passen in de historische binnenstad dan bij het eerder gekozen ontwerp het geval was.

Vertegenwoordigers van ondernemersvereniging City Centrum, Bewonersvereniging BBZ Vrienden van de Stadskern en Stichting Levende Stadsgeschiedenis hebben in de werkgroep verschillende varianten besproken, waaronder varianten met een of twee lichtmasten. De keuze is op de variant met twee masten gevallen, omdat deze minder hoog hoeven te zijn dan één mast en qua hoogte en ontwerp uitstekend in het straatbeeld passen. Het ontwerp is van de hand van IPV Delft. Op basis van het advies van de werkgroep wordt de bouwvergunningprocedure voor de lichtmast opgestart.

Kunstwerk
Behalve nieuwe verlichting krijgt de Grote Markt ook een kunstwerk dat het bijzondere karakter van de plek en de verblijfsfunctie accentueert. De plek is zo gekozen dat er vanuit alle straten die uitkomen op de Grote Markt zicht is op het kunstwerk. Bij de plaatsing van de lichtmasten wordt rekening gehouden met de plek van het kunstwerk. Kunstenaars Lamers en De Vree hebben intussen een schetsidee gepresenteerd van een klassiek beeld van de aartsengel Michaël in een moderne en transparante uitvoering.
De figuur van de aartsengel Michaël is al zeer lang verbonden met de stad Zwolle en ook op de top van de kerktoren staat een klassiek bronzen beeld van de engel Michaël. De kunstenaars werken hun schetsidee nu uit tot een definitief ontwerp. Het streven is om het uiteindelijke kunstwerk begin 2007 te kunnen plaatsen op de Grote Markt.

Herinrichting
Sinds september 2005 wordt gewerkt aan de herinrichting van de Grote Markt. Op 17 mei 2006 is feestelijk stilgestaan bij de nieuwe inrichting, die aansluit bij de bijzondere locatie en de historische waarde van het centrale plein in de Zwolse binnenstad. De nieuwe verlichting en het kunstwerk vormen het sluitstuk van de heringerichte Grote Markt.
Provincie:
Tag(s):