dinsdag, 31. oktober 2006 - 11:03

Twee vrouwen, een homo en een Surinamer

Leeuwarden

Diversiteit is een speerpunt in het personeelsbeleid van de Nederlandse politie. Dat geldt ook voor de regiopolitie Fryslân. Dit thema staat daarom a.s. woensdag 1 november centraal tijdens de installatie van de nieuwe korpschef van de Friese politie, Magda Berndsen.

De nieuwe korpschef, de korpsbeheerder Geert Dales, de hoofdofficier van justitie Annet Bronsvoort en de plaatsvervangend korpschef Martin Sitalsing belichten dit thema vanuit verschillende invalshoeken.
Onder leiding van Martin Sitalsing zal een discussie plaatsvinden over de vraag: Hoe krijgen we een politiekorps dat een goede afspiegeling vormt van de (Friese) samenleving?

Met de komst van een vrouwelijke korpschef mag de regiopolitie Fryslân zich verheugen in de meest diverse leiding van alle Nederlandse politieregio's.

Met de installatie van korpschef Magda Berndsen a.s. woensdag 1 november bestaat de beheersdriehoek van de Regiopolitie Fryslân uit een vrouwelijke korpschef, een vrouwelijke hoofdofficier van justitie en een homoseksuele korpsbeheerder.

Samen met een plaatsvervangend korpschef van Surinaamse afkomst, vormen zij het meest diverse kwartet dat in de leiding van de Nederlandse politie te vinden is. De vier hopen dat dit voorbeeld stimulerend is voor een meer diverse samenstelling van de Nederlandse politie in al haar geledingen.
Provincie:
Tag(s):