donderdag, 2. november 2006 - 8:51

Tweede Eurotop for Top Students in Maastricht

Maastricht

Tijdens de tweede Eurotop for Top Students, op 15, 16 en 17 november aanstaande, debatteren 43 studenten met 11 verschillende nationaliteiten over het academisch onderwijs van de toekomst. De deelnemers zijn afkomstig van universiteiten waarmee de Universiteit Maastricht nauwe contacten onderhoudt: de universiteiten van Dublin, Warwick, Barcelona, Budapest, Mannheim, Toulouse, Aken, Luik, Hasselt, Tilburg en Eindhoven.

Ook de studentenorganisaties AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) en ESN (Erasmus Student Network) sturen afgevaardigden naar Maastricht.

Het hoofdthema van deze tweede Eurotop for Top Students is ‘De kwaliteit van de universiteit van de toekomst’. De deelnemers richten zich op vragen als ‘Komt internationalisering de kwaliteit van het onderwijs wel ten goede? Wat is ‘goed’ onderwijs eigenlijk in de ogen van studenten? Kenmerkt goed onderwijs zich door hoge studierendementen, goede studiefaciliteiten, hoge rankings in externe beoordelingen, of spelen andere factoren een rol?’

Aan de hand van het Probleemgestuurd Onderwijssysteem van de Universiteit Maastricht, gaan de studenten in kleine groepen de discussie met elkaar aan. Hun gezamenlijke conclusies leiden aan het einde van de top tot statements die breed gecommuniceerd worden naar de ministers van onderwijs van de vertegenwoordigde landen.

Parallel aan de Eurotop for Top Students vindt dit jaar de ‘Lustrumconferentie’ van de UM plaats. Tijdens deze tweedaagse werkconferentie praten docenten, afgestudeerden, bestuurders en werkgevers eveneens over de kwaliteit van hoger onderwijs. Informatie-uitwisseling tussen de twee conferenties en hun deelnemers vindt plaats tijdens een aantal gezamenlijke sessies.

De deelnemende studenten aan de Eurotop hebben zich aan hun eigen universiteit bewezen als topstudent, bijvoorbeeld door een actieve rol in de medezeggenschap, een verblijf aan een prestigieuze onderwijsinstelling in het buitenland of met opvallende studieresultaten. Vanwege die verdiensten zijn zij door hun universiteiten en studentenorganisaties afgevaardigd als ‘topstudenten’.

De UM ziet zichzelf als een universiteit voor en door studenten. Hen zelf richting laten geven aan de universiteit van de toekomst, past dan ook uitstekend binnen het profiel van de UM. De manifestatie sluit ook aan bij het UM-motto: Internationaal en Innovatief.
Provincie:
Tag(s):