dinsdag, 16. mei 2006 - 14:06

Tweede fase Beter Bos

Zwolle

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zwolle heeft onlangs het inrichtingsplan Wijthmen fase 2 van het project Beter met Bos vastgesteld en wil de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure hiervoor starten. Het conceptinrichtingsplan Wijthmen fase 2 heeft tot begin dit jaar ter inzage gelegen. Dit heeft een aantal zienswijzen opgeleverd waardoor het plan op een aantal kleine punten is aangepast.

Het project Beter met Bos voorziet in de realisatie van 70 ha bos aan de oostkant van Zwolle en de realisatie van een aantal buitenplaatsen. De eerste fase had betrekking op drie buitenplaatsen in het plangebied Wijthmen: Buitenzicht, Boshof en Het Nieuwe Erf.

De tweede fase betreft nog eens 4 buitenplaatsen bij Wijthmen. Naast de buitenplaatsen worden in het inrichtingsplan fase 2 de recreatieve routes door het gebied aangegeven.

Het voorontwerpbestemmingsplan Beter met Bos Wijthmen is in voorbereiding.
Provincie:
Tag(s):