vrijdag, 29. september 2006 - 11:51

Tweede partnermeeting Chain of Safety

Op 2 en 3 oktober 2006 vindt de tweede partnermeeting van het project Chain of Safety plaats in Husum (Duitsland). De partners komen uit België, Denemarken, Duitsland, Engeland en Nederland. De Provincie Zeeland is "lead partner". Projectleiding is in handen van R. de Meyer (beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid) en de pro-vinciesecretaris, mr. drs. L.J.M. Verdult, is voorzitter van de Stuurgroep.


Het doel van het project is om sneller en makkelijker te komen tot samenwerking, kennisuitwisseling en onderlinge bijstand tussen de Noordzeere-gio's in geval van overstromingen vanuit de kust. Door kennis en ervaring op het gebied van kustoverstromingen te bundelen binnen de gehele vei-ligheidsketen langs de Noordzeekust, is het de bedoeling om de samenwerking tussen deze regio's te optimaliseren. De verwachting is dat dit ten goede zal komen van het aantal slachtoffers en de schade die veroorzaakt wordt. Uiteindelijk wil de projectleiding komen tot een "Noordzeekust-breed"-rampenplan.

Het project heeft 4 hoofdactiviteiten omschreven, die verder uitgewerkt moeten worden. Het opstellen van een bondige analyse van de bestaande lokale, regionale en nationale rampbestrijdingsplannen in de Noordzeeregio's ten aanzien van overstromingen. Het komen tot één rampbestrijdingsplan ten behoeve van overstromingen voor de hele Noordzeeregio, gebaseerd op een gemeenschappelijke benadering van de veiligheidsketen.

Het inventariseren en onderzoeken van beschikbare kennis en materieel om de veiligheidsketen voor de Noordzeeregio in praktijk te kunnen brengen. En het benutten van een samenwerkingsvoorbeeld tussen Nederlandse en Belgische kustregio's voor verdere implementatie.

Er zijn 4 werkgroepen samengesteld, die zich met bovengenoemde activiteiten bezig zullen houden. Een eerste verkenning en inventarisatie vindt plaats tijdens deze partnermeeting in Duitsland. Alle deelnemers krijgen echter het nodige huiswerk, waar ze vervolgens in hun eigen omgeving weer mee aan de slag moeten.

Er zal de komende jaren nog een aantal partnermeetings volgen in het kader van deze Chain of Safety en het uiteindelijke resultaat van het project zal in juni 2008 gepresenteerd worden.
Provincie:
Tag(s):