woensdag, 25. oktober 2006 - 12:32

Tweederde Nederlanders voor generaal pardon

Amsterdam

Bijna tweederde (63%) van de Nederlanders vindt dat je asielzoekers, die al jaren wachten op een verblijfsvergunning niet nog langer in onzekerheid mag laten of terugsturen. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland. Opvallend is dat 63 procent van de CDA-stemmers en 49 procent van de VVD-stemmers voor een pardonregeling is.

Deze groep van bijna tweederde Nederlanders pleiten voor een verblijfsvergunning voor alle asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet asiel hebben aangevraagd en dus al vijf jaar of langer in Nederland zijn, op voorwaarde dat zij zich niet schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf.

Ook de lange periode waarin de verblijfsvergunning intrekbaar is (vijf jaar), stuit de Nederlanders tegen de borst. Bijna driekwart (73%) vindt dat je na drie jaar zekerheid moet kunnen hebben over het al dan niet mogen blijven in Nederland. Van de CDA-stemmers is 76 procent het hiermee eens, maar ook een groot deel van de VVD-stemmers (71%) vindt dat vijf jaar onzekerheid te lang is. Deze periode is juist tijdens dit kabinet van drie naar vijf jaar verhoogd.

VluchtelingenWerk pleit in haar tienpuntenplan ook voor een maximale termijn van drie jaar waarbinnen je van mensen kunt vragen te leven met een dubbele optie: blijven of (gedwongen) terugkeren. Tijdens de asielprocedure mogen asielzoekers maximaal twaalf weken per jaar werken. Zes op de tien Nederlanders (61%) vinden dat te weinig. VluchtelingenWerk: "Als eenmaal een verblijfsvergunning is verkregen, speelt werk een cruciale rol bij de integratie. Maar de lange asielprocedure, beheersing van de taal en de aarzeling bij werkgevers om vluchtelingen in dienst te nemen vormen struikelblokken, waardoor werkloosheid onder deze groep erg hoog blijft".

Bijna acht van de tien Nederlanders (78%) vinden het een taak van de overheid om te zorgen begeleiding van vluchtelingen bij hun integratie. Op de vraag of de overheid het bedrijfsleven moet stimuleren meer vluchtelingen in dienst te nemen, antwoordt ruim de helft ja (56%).
Edwin Huizing, directeur VluchtelingenWerk Nederland, over de resultaten: 'Twee dingen springen er voor mij echt uit: de steun voor een pardon zegt in feite, "maak een einde aan de lange onzekerheid waarin veel asielzoekers en vluchtelingen nog steeds verkeren".

Daarnaast zegt de bevolking, "als mensen in ons land mogen blijven, zorg dan dat ze ook daadwerkelijk kunnen integreren". Voor de kiezer speelt humaniteit dus wel degelijk een rol. Nu wordt het tijd dat de politiek dit ter harte neemt en concrete maatregelen gaat nemen.'
Provincie:
Tag(s):