donderdag, 2. februari 2006 - 22:35

Twentse 400 meter kunstijsbaan dichterbij

Enschede

Het college van B & W stelt de Raad voor het principe-besluit te nemen tot realisatie van een Twentse 400 meter kunstijsbaan in Enschede. Voor nadere uitwerking van het plan wordt een voorbereidingskrediet van € 315.000 gevraagd. Op basis van die uitwerking wordt in juni van dit jaar de Raad om een definitief besluit gevraagd. Voorwaarde voor definitieve besluitvorming is de volledige dekking van de investeringskosten. Het college baseert haar advies op het grote draagvlak in de regio en de positieve uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek.

Uit dit onderzoek blijkt dat de investeringskosten met deze bijdragen voor een groot deel kunnen worden gedekt en dat ook een sluitende exploitatie van de voorziening mogelijk is.
<BR>In de komende maanden gaan de georganiseerde Twentse ijsverenigingen op pad om een deel van de ontbrekende investeringskosten door middel van sponsorwerving bij elkaar te krijgen. Verder vraagt de gemeente nog Europese subsidie voor dit project aan.
<BR>
<BR>Het is essentieel dat de locatie midden in het marktgebied ligt en goed bereikbaar is, ook per openbaar vervoer. Onderzoek heeft aangetoond dat de Kanaalzone tussen Enschede en Hengelo hiervoor de meest geschikte locatie is. Binnen de Netwerkstad is dit gebied aangewezen als sport- en recreatiezone. Onder meer het Arke Stadion, Go Planet en het atletiekstadion zijn daar al gevestigd. De komst van de ijsbaan in deze zone is derhalve een logische keuze.
<BR>
<BR>Op dit moment zijn Twentse schaatsers voor langebaanschaatsen aangewezen op de kunstijsbaan in Deventer, omdat de Euregio IJshal in Enschede hiervoor geen gelegenheid biedt. Dit betekent een flinke reisafstand en in Deventer is een capaciteitsgebrek op de voor schaatsers "goede uren".
<BR>
<BR>Het plan is de Euregio IJshal open te houden tot de nieuwe baan klaar is en hem daarna te slopen.
<BR>
<BR>Bij het begin van het schaatsseizoen in 2008 kan naar verwachting de nieuwe ijsbaan in gebruik genomen worden.
Provincie:
Tag(s):