woensdag, 12. juli 2006 - 14:52

Uitbreiding nertsenfokkerij Gemert-Bakel verijdeld

Gemert-Bakel

De Raad van State heeft Bont voor Dieren in het gelijkgesteld door een milieuvergunning voor de uitbreiding van een nertsenfokkerij in het Brabantse Gemert-Bakel te vernietigen. Als de uitbreiding wel was doorgegaan, zouden er op dit bedrijf jaarlijks in totaal ruim 33.000 nertsen worden vergast en gevild.

De pelzen zijn voornamelijk bestemd voor de exportmarkt: in Nederland is er gelukkig geen animo voor nertsenbont. De belangrijkste overweging van de Raad van State was dat de gemeente Gemert-Bakel onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de stank- en geluidshinder die het bedrijf voor de omgeving zou veroorzaken.

Met 87.703 moederdieren en 18 fokkerijen is Gemert-Bakel de meest nertsonvriendelijke gemeente van Nederland. Alleen al in deze gemeente worden elk jaar ruim 482.366 nertsenpelzen geproduceerd.

Bont voor Dieren voert geregeld juridische procedures tegen vestiging of uitbreiding van pelsdierenfokkerijen – veelal met omwonenden van deze bedrijven. Hoewel de Stichting blij is met deze overwinning, betreurt zij dat het in Nederland nog steeds toegestaan is om nertsenfokkerijen te beginnen of uit te breiden.
Provincie:
Tag(s):