vrijdag, 1. september 2006 - 20:52

Uitgaanspubliek kan meedenken over veiligheid

Apeldoorn

Dinsdag 5 september a.s. wordt in Plaza di Christo aan het Caterplein een bijeenkomst gehouden, waar het uitgaanspubliek zijn mening kan geven over de veiligheid in het uitgaansgebied. Op basis van eerder gehouden enquetes is een plan van aanpak gemaakt met maatregelen om de veiligheid te verbeteren. De opstellers van dat plan willen weten wat het uitgaanspubliek vindt van die maatregelen.

In 2005 is een projectgroep gestart om de veiligheid in het uitgaansgebied te verbeteren en de overlast te verminderen. Ze doen dit aan de hand van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). De KVU is een landelijk instrument waarmee de betrokken partijen via structurele samenwerking en goede onderlinge communicatie continu aan veiligheid kunnen werken. In de Apeldoornse KVU-werkgroep participeren de horeca-ondernemers, de wijkraad, de politie, de brandweer en de gemeente; de werkgroep wordt begeleid door bureau Polyground, gespecialiseerd in keurmerktrajecten en kwaliteitsmeters.

De KVU is gestart met een uitgebreide analyse van de huidige situatie en een inventarisatie van knelpunten in het uitgaansgebied (het Caterplein met de aanliggende straten Hoofdstraat-Noord, Beekpark, Nieuwstraat, Kapelstraat en Van Kinsbergenstraat). De inventarisatie werd gedaan aan de hand van een enquete onder horecaondernemers, een enquete onder het uitgaanspubliek, een enquete onder omwonenden, analyse van (aangifte)cijfers van de politie en cijfers van de brandweer. Daarnaast werden gemeentelijke cijfers uit onder meer de Leefbaarheidsmonitor gebruikt om het beeld compleet te maken.

Na de inventarisatie heeft de projectgroep een plan van aanpak opgesteld, dat door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. In dat plan van aanpak staan veiligheids-maatregelen, waarbij duidelijk is aangegeven wie verantwoordelijk is voor de verbeteringen.

Horecaondernemers en omwonenden (via de wijkraad) hebben al eerder hun mening kunnen geven over het plan van aanpak; op 5 september is het uitgaanspubliek aan de beurt. Tijdens de enquete onder uitgaanspubliek heeft een aantal geënqueteerden aangegeven mee te willen denken over veiligheid tijdens het uitgaan. Zij zijn persoonlijk uitgenodigd voor de bijeenkomst, maar ook andere ‘uitgaanders’ zijn van harte welkom.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.00 uur.
Provincie:
Tag(s):