donderdag, 13. juli 2006 - 9:47

Uitgaven huishoudens hoger dan inkomsten

Amsterdam

De Nederlandse economie is in 2005 met 1,5 procent gegroeid. Het voor inflatie gecorrigeerde inkomen van huishoudens is echter opnieuw afgenomen. Huishoudens gaven meer uit dan er binnenkwam, waardoor hun besparingen verder zijn teruggelopen. Daartegenover staat dat de winsten van het bedrijfsleven gestegen zijn en dat de overheid nauwelijks nog een tekort had. Forse koerswinsten verbeterden het vermogen van de pensioenfondsen. Dit blijkt uit de nieuwste gegevens van het CBS over de Nederlandse economie.

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens daalde in 2005 met 0,7 procent. Daarbij is gecorrigeerd voor de inflatie van 1,7 procent. Zonder correctie voor inflatie steeg het beschikbaar inkomen van huishoudens met 1,0 procent. Huishoudens hebben in 2005 echter 2,3 procent meer besteed, waardoor de consumptieve bestedingen opliepen tot 247 miljard euro. Huishoudens ontspaarden 7,3 miljard euro. Dit is 3,2 miljard meer dan in 2004. Daarmee was 2005 het derde jaar op rij met negatieve besparingen.

Loon is de belangrijkste inkomensbron van huishoudens. Het steeg in 2005 met 0,7 procent. Dit kwam door een bescheiden loonstijging bij een lichte daling van de werkgelegenheid. Aan sociale uitkeringen ontvingen de huishoudens 0,4 procent minder. Inkomen uit vermogen nam vooral door fors gestegen dividendontvangsten sterk toe (12,0 procent). Aan pensioenen ontvingen de huishoudens bijna 5 procent meer. In 2005 waren huishoudens relatief meer kwijt aan belastingen en premies.

Huishoudens hebben zich in 2005 verder in de schulden gestoken. Hun schulden namen met maar liefst 58 miljard euro toe tot 589 miljard. Deze stijging komt bijna volledig voor rekening van woninghypotheken. De oplopende nieuwbouw speelt een rol, maar ook de nog steeds stijgende huizenprijzen, woningverbetering en oversluiting van hypotheken.

Er zijn in 2005 veel meer kredieten verstrekt aan particulieren, vooral woninghypotheken. Desondanks daalde de nettowinst van het bankwezen met bijna 2 miljard euro. Dit kwam vooral door krappere rentemarges. De korte rente steeg licht, terwijl de lange rente juist iets verder daalde. Daarnaast maakten de buitenlandse dochterondernemingen minder winst. De verzekeraars behaalden in 2005 juist behoorlijk meer winst. Hun nettowinst viel 1 miljard euro hoger uit dan in 2004.
Categorie:
Tag(s):