vrijdag, 20. oktober 2006 - 14:15

Uitkering duurzaam werklozen omhoog

Den Haag

De uitkering van mensen die volgens de nieuwe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, gaat vanaf 1 januari 2007 omhoog. De uitkering wordt verhoogd van 70 naar 75 procent van het laatst verdiende loon. Dit gebeurt met terugwerkende kracht voor mensen die in 2006 een IVA- uitkering (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) hadden. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In het Najaarsakkoord van 2004 was afgesproken dat de voorwaarde voor deze verhoging is dat de instroom van volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de IVA in 2006 minder dan 25.000 mensen zou zijn.

Dit mag op basis van de instroom tot nu toe worden verwacht. Ook was afgesproken dat de loondoorbetaling bij ziekte niet hoger dan 170 procent zou zijn in de eerste twee jaar van ziekte. In een zeer groot deel van de cao's zijn hierover afspraken opgenomen. Het kabinet vindt dat aan beide voorwaarden in voldoende mate is voldaan.

Het kabinet heeft in samenhang hiermee ook besloten om de zogeheten Pemba-premie die werkgevers voor de WAO moeten betalen af te schaffen.

Deze premies variëren afhankelijk van de WAO-instroom van de laatste twee jaren. Door afschaffing, uitgaande van 1 januari 2006 als referentiedatum, betalen alle werkgevers die bij het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzekerd zijn voor de WAO vanaf 2008 dezelfde premie.
Categorie:
Tag(s):