maandag, 26. juni 2006 - 14:59

Uitkeringen per 1 juli 2006(archieftekst)

Den Haag

Netto normbedragen voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en bijstand:

Gehuwden of ongehuwd samenwonenden

per maand euro 1148, 72
vakantie- uitkering euro 59,19
Totaal euro 1207,91


Alleenstaande ouders

per maand euro 804,11
vakantie- uitkering euro 41,43
Totaal euro 845,54


Alleenstaanden

per maand euro 574,37
vakantie-uitkering euro 29,59
Totaal euro 603,96


Maximale toeslag voor mensen van 21 jaar tot 65 jaar:

Alleenstaande ouders en alleenstaanden

per maand euro 229,74
vakantie-uitkering euro 11,84
Totaal euro 241,58


Netto normbedragen voor mensen van 65 jaar of ouder:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden
Beide partners 65 jaar of ouder

per maand euro 1207,69
vakantie- uitkering euro 62,23
Totaal euro 1269,92


Een partner jonger dan 65 jaar

per maand euro 1207,69
vakantie-uitkering euro 62,23
Totaal euro 1269,92


Alleenstaande ouders

per maand euro 1084,65
vakantie-uitkering euro 55,89
Totaal euro 1140,54


Alleenstaanden

per maand euro 873,61
vakantie- uitkering euro 45,01
Totaal euro 918,62

Netto normbedragen voor mensen jonger dan 21 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en bijstand:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden
Beide partners 18, 19 of 20 jaar

per maand euro 396,97
vakantie- uitkering euro 20,45
Totaal euro 417,42Een partner jonger dan 21 jaar

per maand euro 772,85
vakantie- uitkering euro 39,82
Totaal euro 812,67


Alleenstaanden

per maand euro 198,48
vakantie- uitkering euro 10,23
Totaal euro 208,71


Voor mensen jonger dan 21 jaar met een of meer kinderen, gelden hogere bedragen:

Gehuwden en ongehuwd samenwonenden


Beide partners 18,19 of 20 jaar

per maand euro 626,71
vakantie- uitering euro 32,29
Totaal euro 659,00


Een partner jonger dan 21 jaar

per maand euro 1002,59
vakantie- uitkering euro 51,66
Totaal euro 1054,25


Alleenstaande ouders

per maand euro 428,23
vakantie- uitkering euro 22,06
Totaal euro 450,29

Normbedragen voor mensen die in een inrichting verblijven:
Alleenstaanden of alleenstaande ouders

per maand euro 255,78
vakantie- uitkering euro 13,18
Totaal euro 268,96


Gehuwden

per maand euro 397,87
vakantie- uitkering euro 20,50
Totaal euro 418,37


Eigen vermogen
Mensen hoeven niet al hun spaargeld op te maken vóór ze in
aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.
Het vrij te laten vermogen is:

voor gezinnen euro 10.360,00
voor alleenstaanden euro 5.180,00


Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating van maximaal 43.700,00 euro.


Langdurigheidstoeslag
Bijstandsgerechtigden tussen de 23 en 65 jaar, die langer dan vijf jaar leven van een inkomen op bijstandsniveau en geen perspectief op een baan hebben, komen in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag.

Deze bedraagt:
473,00 euro voor gehuwden
425,00 euro alleenstaande ouders en
331,00 euro voor alleenstaanden


Premie voor reïntegratie

Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden een premie geven die bijdraagt aan hun arbeidsinschakeling. Die premie is maximaal
2.066,00 euro per jaar.

Vrijwilligerswerk

Bijstandsgerechtigden mogen een beperkt bedrag dat ze krijgen voor vrijwilligerswerk houden zonder dat er iets aan de hoogte van hun uitkering verandert. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor reïntegratie van een bijstandsgerechtigde, dan mag er per maand maximaal 150,00 euro vrij ontvangen worden. Per jaar is het maximum 1.500,00 euro. In alle andere gevallen is de grens van de vrij te laten kostenvergoeding lager:maximaal 95,00 euro per maand, met een maximum van 764,00 euro per jaar.


IOAW en IOAZ
De IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bestemd voor oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden en voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd. Voor de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) komen mensen van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) in aanmerking die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen.


De bruto grondslag bedraagt voor:

gehuwde en ongehuwde partners die beide 21 jaar of ouder zijn

per maand euro 1272,44
vakantie- uitkering euro 101,80
Totaal euro 1374,24


Alleenstaanden van 21 jaar of ouder met een of meer kinderen

per maand euro 1168,23
vakantie- uitkering euro 93,46
Totaal euro 1261,69


Alleenstaanden vanaf 23 jaar

per maand euro 987,43
vakantie- uitkering euro 78,99
Totaal euro 1066,42


Alleenstaanden van 22 jaar

per maand euro 757,84
vakantie- uitkering euro 60,63
Totaal euro 818,47


Alleenstaanden van 21 jaar

per maand euro 636,76
vakantie-uitkering euro 50,94
Totaal euro 687,70


Voor mensen onder de 21 jaar gelden lagere bedragen. Op de grondslagen worden de bruto inkomsten uit of in verband met
arbeid van de uitkeringsgerechtigde en zijn of haar partner in mindering gebracht. In tegenstelling tot de bijstand wordt geen
rekening gehouden met andere inkomsten en vermogen. Alleen bij de IOAZ wordt van vermogens boven de 113.849,00 euro een inkomen van 4 procent van dat meerdere verondersteld.


Wet werk en inkomen kunstenaars
De Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) is bedoeld voor kunstenaars die tijdelijk nog niet (geheel) in een eigen inkomen kunnen voorzien. De bruto WWIK-uitkering is zodanig vastgesteld dat de uitkering netto uitkomt op ongeveer 70 procent van de bijstandsnorm, inclusief vakantie-uitkering. De WWIK kent geen apart uit te betalen vakantie-uitkering. Deze is in de maandelijkse uitkering inbegrepen.

De bruto uitkering per maand bedraagt voor:
Alleenstaanden euro 668,79
Alleenstaande ouders euro 863,21
Gehuwden en ongehuwd samenwonenden euro 977,50

Terug naar begin artikel.
Categorie:
Tag(s):